Rachunek kosztów w biznesie: modele i znaczenie
rachunek kosztów

Rachunek kosztów

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga efektywnego i skutecznego zarządzania, aby osiągać wytyczone cele. Określone zadania, a także sposób działania składają się na proces zarządzania, który analizowany jest przez pryzmat podstawowych funkcji, tj.: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Wzrost zapotrzebowania na użyteczne informacje miał wpływ na rozwój rachunkowości zarządczej i finansowej. Jednym z narzędzi do kontrolowania kosztów jest rachunek kosztów.

Czym jest rachunek kosztów?

Rachunek kosztów to proces identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach. Są one potrzebne do zarządzania przedsiębiorstwem, dlatego rachunek kosztów jest mocno powiązany z rachunkowością zarządczą. Daje on informacje na temat kosztów prowadzonej działalności, dzięki czemu możliwa jest ocena sytuacji, podejmowanie decyzji oraz kontrola ich realizacji. Dostarcza także informacji dla rachunkowości finansowej o poniesionych kosztach, na podstawie których sporządza się obligatoryjne sprawozdania finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat). Właściwa konstrukcja rachunku kosztów stanowi kluczowy aspekt z punktu widzenia obowiązków informacyjnych, jak również potrzeb w zakresie zarządzania.

Rodzaje rachunku kosztów

Aby rachunek kosztów w pełni spełniał swoje funkcje, powinien być zorganizowany tak, by dostarczał on wieloprzekrojowych informacji, które będą dostosowane do potrzeb odpowiednich grup odbiorów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Dlatego istnieje kilka modeli rachunku kosztów opierających się na określonych założeniach i procedurach, które mogą być stosowane jednocześnie, prowadząc do wyodrębnienia różnych odmian rachunku kosztów. Wyróżnia się je według określonych kryteriów:

 • System ewidencyjno-sprawozdawczy rachunkowości:
  • pozaewidencyjne problemowe rachunki kosztów sporządzone na potrzeby rachunkowości zarządczej, w celu kontroli i podjęcia odpowiednich decyzji w określonej sytuacji,
  • systematyczne rachunki kosztów prowadzone na potrzeby:
   • rachunkowości zarządczej,
   • rachunkowości finansowej.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png
Rys.1 Rodzaje rachunku kosztów [2]
 • Wymiar czasowy tworzonych informacji:
  • prowadzone w trybie ex post – dotyczy kosztów faktycznie poniesionych,
  • prowadzone w trybie in post – dotyczy kosztów przewidywanych do poniesienia w przyszłości.
 • Rodzaj i zakres rozliczania kosztów:
  • rachunki kosztów pełnych – systematyczne rachunki kosztów, które tworzone są zgodnie z wymogami rachunkowości finansowej na potrzeby sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań finansowych,
  • rachunki kosztów zmiennych – systematyczne rachunki kosztów, które tworzone są na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

Bibliografia:

[1] Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, wydanie II, CeDeWu, Warszawa 2018
[2] Świderska G. K. redakcja naukowa, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, wydanie II zmienione i rozszerzone, Difin/MAC Consulting, Warszawa 2017

Zobacz też:

Usługi budowlane

Umowa budowlana

Stopień zaawansowania umowy budowlanej

Przychody z umów budowlanych

Koszty umów budowlanych

Rachunek kosztów
Udostępnij:
Rachunek kosztów
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022