Usługi budowlane - definicja, rodzaje, zakres i przykłady
usługi budowlane

Usługi budowlane

Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” usługi budowlane są usługami polegającymi na budowie, odbudowie, ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, modernizacji), rozbiórce i remoncie konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych. W szczególności są to usługi (prace, roboty) polegające na:

 • przygotowaniu terenu pod budowę,
 • wznoszeniu kompletnych obiektów budowlanych (budynków, budowli bądź obiektów małej architektury) lub ich części oraz wykonywaniu robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej, w tym budowa obiektów liniowych,
 • wykonywaniu instalacji budowlanych,
 • wykonywaniu wykończeniowych robót budowlanych,
 • rekultywacji środowiska po rozbiórce budynków lub budowli.

Usługi budowlane – przykłady wg KSR nr 3:

Usługi budowlane polegające na przygotowaniu terenu pod budowę obejmują w szczególności:

 • rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych,
 • roboty ziemne,
 • roboty związane z przygotowaniem terenów do eksploatacji górniczej,
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.

Usługi budowlane polegające na wznoszeniu kompletnych obiektów budowlanych (budynków, budowli, obiektów małej architektury) lub ich części oraz wykonywaniu robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej obejmują w szczególności:

 • budownictwo ogólne i inżynierię lądową, w tym:
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
  • wykonywanie pozostałych robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich,
  • wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych;
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 • wykonywanie robót budowlanych drogowych, w tym:
  • budowa dróg kołowych i szynowych,
  • roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych;
 • budowę obiektów inżynierii wodnej, w tym:
  • budowa portów morskich,
  • budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej;
 • wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, w tym:
  • stawianie rusztowań,
  • roboty związane z fundamentowaniem,
  • wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
  • wykonywanie robót budowlanych murarskich,
  • wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych.

Usługi budowlane polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych obejmują w szczególności:

 • wykonywanie instalacji elektrycznych, w tym:
  • wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
  • wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
  • instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów,
  • wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
 • wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
 • wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, w tym:
  • wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
  • wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych,
  • wykonywanie instalacji gazowych;
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

Usługi budowlane polegające na wykonywaniu wykończeniowych robót budowlanych obejmują w szczególności:

 • tynkowanie,
 • zakładanie stolarki budowlanej,
 • wykładanie podłóg i ścian, w tym:
  • posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
  • sztukatorstwo;
 • malowanie i szklenie.

Bibliografia:

[1] Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”

Zobacz też:

Split payment 2021

Tarcza podatkowa

Samochód w firmie

usługi budowlane
Udostępnij:
Usługi budowlane
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022