Budowa

466 artykułów
1 2 3 47
Budowa – według Art. 3 pkt. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest to wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. Ustawa prawo budowlane określa całe postępowanie poprzedzające budowę, zasady jej realizacji i postępowanie po zakończeniu budowy oraz normuje działalność w tym zakresie. W procesie budowlanym obowiązuje również szereg innych przepisów m.in. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i również normy, aprobaty techniczne itp. Kategoria „Budowa” zawiera wiedzę praktyczną z całego procesu inwestycyjnego, ale również informacje na temat:
  • materiałów budowlanych,
  • technologii wykonania robót,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • praktyczne porady dla każdego,
  • zbiór zasad i postępowania w trakcie realizacji inwestycji.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022