Inżynieria środowiska

16 artykułów
1 2
Inżynierowie dziedziny Inżynieria Środowiska projektują i rozwijają instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Ich zadaniem jest wprowadzanie nowych technologii w celu ochrony środowiska, poprawy jakości życia oraz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na powietrze, wodę i ziemię. Przeprowadzają badania i analizy, identyfikują zanieczyszczenia i emisje, opracowują ekspertyzy i raporty celem naprawy sytuacji. Poradnik Inżyniera zrzesza Inżynierów tej branży dając miejsce do swobodnej publikacji i wypowiedzi.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022