Zbrojenie na przebicie i ścinanie | Poradnik Inżyniera
zbrojenie na przebicie

Zbrojenie na ścinanie przy przebiciu

Zbrojenie na ścinanie przy przebiciu podobnie jak w przypadku belek wykonuje się w postaci strzemion bądź prętów odgiętych. Zbrojenie na przebicie rozmieszcza się w strefie pomiędzy obciążonym słupem a obwodem znajdującym się wewnątrz obwodu kontrolnego, poza którym zbrojenie to nie jest konieczne. Ogólne wymagania dotyczące stosowania zbrojenia na ścinanie przy przebicu zawarto w normie PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Zbrojenie na ścinanie przy przebiciu – wymagania

Jak już wcześniej wspomniano, zbrojenie na ścinanie przy przebiciu należy stosować w strefie pomiędzy obciążonym słupem a obwodem znajdującym się wewnątrz obwodu kontrolnego. Zgodnie z normą zbrojenia nie należy stosować na odległości większej niż k⋅d od tego obwodu (rys.1). Ponadto zgodnie z wytycznymi zbrojenie na przebicie zaleca się stosować nie mniej niż dwa obwody złożone z ramion strzemion, przy czym rozstaw obwodów złożonych z ramion strzemion nie powinien być większy od 0,75d.

Rys.1 Zbrojenie na ścinanie przy przebiciu [1].

Rozstaw strzemion rozmieszczonych wzdłuż obwodu nie powinien być większy niż 1,5d wewnątrz pierwszego obwodu kontrolnego (oddalonego 2d od obciążonej powierzchni), ponadto nie powinien przekraczać 2d w części obwodu znajdującej się na zewnątrz pierwszego obwodu kontrolnego, które mają wpływ na nośność na ścinanie. W przypadku prętów odgiętych (rys.1b) przyjmuje się, że jeden obwód strzemion jest wystarczający.

Pole przekroju jednego ramienia strzemiona (bądź równoważne pole zbrojenia innego rodzaju) As1,min powinno spełniać następujący warunek:

\[
\begin{equation} A_{s1,min}\cdot \frac {1,5sin\alpha + cos\alpha}{s_r\cdot s_t} \ge 0,08 \frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}} \label {As1min} \end{equation}
\]

gdzie:

  • α – kąt między zbrojeniem na ścinanie i zbrojeniem głównym (tzn. dla strzemion pionowych α=90° i sinα = 1),
  • sr i st – rozstaw strzemion w kierunku radialnym i kierunku stycznym,
  • fck – wytrzymałość charakterystyczna betonu w MPa.

Podczas obliczeń zbrojenia na ścinanie dopuszcza się uwzględnienie pionowych składowych sił od cięgien sprężających, które znajdują się w odległości nie większej niż 0,5d od słupa.

Zgodnie z normą, jako zbrojenie na przebicie dopuszcza się stosowanie prętów odgiętych. Pręty odgięte powinny przechodzić przez powierzchnię obciążoną bądź leżeć w odległości nie większej niż 0,25d od tej powierzchni.

Odległość pomiędzy krawędzią podpory bądź obwodem powierzchni obciążone a najbliższym zbrojeniem uwzględnionym w obliczeniach nie powinna przekraczać 0,5d. Odległość tą należy odmierzać na poziomie zbrojenia rozciąganego. W przypadku zastosowania pojedynczej linii prętów odgiętych to ich nachylenie można zmniejszyć do 30°.


Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.


Zobacz też:

Wiązki prętów zbrojeniowych

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Metoda Ve-Be

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Wibrowanie betonu

Pielęgnacja betonu

Budownictwokonstrukcje żelbetoweZbrojenie na ścinanie przy przebiciu
Udostępnij:
Zbrojenie na ścinanie przy przebiciu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022