Kontrola deskowania

Kontrola deskowania przed betonowaniem

Zgodnie z normą PN-EN 13670 “Wykonywanie konstrukcji z betonu” kontrola deskowania powinna odbywać się zarówno przed betonowaniem jak i po betonowaniu. Co powinna obejmować kontrola deskowania przed betonowaniem konstrukcji żelbetowych? W dalszej części artykułu omówimy poruszoną kwestie.

Kontrola deskowania przed betonowaniem

Przed betonowaniem konstrukcji kontrola szalunków powinna obejmować:

  • geometrię deskowania (np. poprawność wykonania, zapewnienie odpowiednich wymiarów, przekrojów, sprawdzenie pionu i poziomu deskowania),
  • stateczność deskowania i jego podparcia – stemplowania (np. rozstaw podpór, sprawdzenie sztywności),
  • szczelność deskowania i jego części,
  • usunięcie zanieczyszczeń (znajdujących się w deskowaniu) powstałych podczas prowadzonych prac (np. pozostałości drutu wiązałkowego po pracach zbrojarskich, kurz lub inne zanieczyszczenia powstałe podczas wykonywania deskowań),
  • usunięcie w okresie zimowym śniegu i lodu znajdującego się w deskowaniu,
  • sprawdzenie czy na powierzchni deskowania zastosowano powłokę antyadhezyjną,
  • usunięcie wody znajdującej się w deskowaniu,
  • sprawdzenie wykonania otworów i wkładek skrzyniowych,
  • ocenę jakości wykonania złącz konstrukcyjnych,
  • sprawdzenie wartości roboczej strzałki ugięcia jeśli jest przewidziana.

Po betonowaniu kontroli podlega wytrzymałość betonu tzn. czy jest na tyle wystarczająca, by rozpocząć demontaż deskowania.


Literatura:

[1] PN-EN 13670 “Wykonywanie konstrukcji z betonu”,
[2] Orłowski Z. “Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.


Zobacz też:

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Jak oszacować ilość drutu wiązałkowego?

Dokument WZ betonu

konstrukcje żelbetoweKontrola deskowania
Udostępnij:
Kontrola deskowania przed betonowaniem
Napisane przez
Paweł Wrochna
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022