Klasy betonu wg Eurokodu 2
logo dokumentu xlsx na betonowym tle

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Klasa wytrzymałości betonu

Jest to wytrzymałość betonu określana po 28. dniach. Wytrzymałość betonu na ściskanie zależy od: wieku, rodzaju stosowanego cementu, temperatury, warunków pielęgnacji.

Oznaczenia

Oznaczenie betonu wg EC-2, wyraża się zapisem:

C XX/YY

gdzie:

C – (z ang. compressive strength) wytrzymałość betonu na ściskanie,
XX – wartość charakterystyczna betonu na ściskanie określona na próbach walcowych,
YY – wartość charakterystyczna betonu na ściskanie określona na próbach sześciennych.

Przyporządkowanie klas wytrzymałości betonu wg normy PN-B 03264 klasom wytrzymałości wg normy PN-EN 206 oraz EC2, podano w tablicy:

Stara NormaNowa norma
beton B15
beton B20
beton B25
beton B30
beton B37
beton B45
beton B50
beton B55
beton B60
beton C12/15
beton C16/20
beton C20/25
beton C25/30
beton C30/37
beton C35/45
beton C40/50
beton C45/55
beton C50/60
Parametry betonu

Klasy betonu w arkuszu Excel to prosty sposób na odczytanie wytrzymałości bez konieczności otwierania Eurokodu. Poniżej znajduje się link do pobrania pliku. Narzędzie pozwala odczytać wszystkie potrzebne parametry wytrzymałościowe niezbędne do wykonywania wymiarowania.

Klasy betonu w arkuszu Excel

Symbole

fckcharakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu po 28 dniach,
fck,cubecharakterystyczna wytrzymałość kostkowa na ściskanie betonu po 28 dniach,
fcmśrednia wartość wytrzymałości walcowej betonu na ściskanie,
fctmśrednia wartość wytrzymałości betonu na rozciąganie osiowe,
fctk.0.05kwantyl 5% rozkładu charakterystycznej wytrzymałości betonu na rozciąganie,
fctk.0.95 –  kwantyl 95% rozkładu charakterystycznej wytrzymałości betonu na rozciąganie,
Ecmmoduł sprężystości betonu,
εc odkształcenia betonu,
nwykładnik potęgi dla nieliniowej zależności naprężenie-odkształcenie.

Zobacz też:

Dokument WZ Betonu

budowaklasy wytrzymałości betonuprojektowanieznaczenie symboli
Udostępnij:
Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
2
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022