Wysokość efektywna ścian
Wysokość efektywna ścian

Wysokość efektywna ścian

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 wysokość efektywna ścian wynosi:

\[
h_{ef} = ρ_h \cdot ρ_n \cdot h
\]

gdzie:

 • ρh – współczynnik zależy od przestrzennego usztywnienia budynku,
 • ρn – współczynnik zależy od usztywnienia ściany wzdłuż dwóch (ρ2), trzech (ρ3) lub czterech (ρ4) krawędzi,
 • h – wysokość ściany świetle stropów:
  • w przypadku modelu ciągłego – wysokość kondygnacji mierzona w osiach modelu ramy (h1),
  • w modelu przegubowym – wysokość kondygnacji mierzona w świetle.

Rodzaj konstrukcji z uwagi na usztywnienie przestrzenne

Rodzaj stropów

z betonu z wieńcami
 żelbetowymi

inne

Konstrukcja usztywniona przestrzennie w sposób eliminujący przesuw poziomy

1,0

1,25

Konstrukcja bez ścian usztywniających, przy czym liczba ścian
 prostopadłych do kierunku działania obciążenia poziomego,
 przejmujących to obciążenie wynosi

3 i więcej

1,25

1,50

2

1,50

2,0

Ściany wolno stojące

2,0

Ściany usztywniające

Ściany uważa się jako usztywnione wzdłuż krawędzi pionowej jeśli:

 • połączone są wiązaniem murarskim bądź za pomocą zbrojenia ze ścianami usztywniającymi usytuowanymi do nich prostopadle, wykonanymi z muru o zbliżonych właściwościach odkształceniowych,
 • długość ścian usztywniających wynosi nie mniej niż 0,2 wysokości ściany przy grubości wynoszącej nie mniej niż 0,3 grubości ściany usztywnianej oraz nie mniejsza niż minimalna grubość ściany.

Dla ścian usztywniających z otworami zalecane jest, aby długość ściany znajdującej się pomiędzy otworami, przylegającej do ściany usztywniającej była nie mniejsza niż podano na rysunku (rys.1). Ponadto ściana usztywniająca powinna sięgać poza otwór na długość wynoszącej co najmniej 1/5 wysokości kondygnacji.

Rys.1 Minimalna długość ściany usztywniającej z otworami [1].

Współczynnik ρn

Współczynnik zależy od usztywnienia ściany w zależności od ilości krawędzi wynosi:

 • W przypadku ścian utwierdzonych przy górnej i dolnej krawędzi przez stropy żelbetowe oraz dachy rozpięte jedno i dwukierunkowo oparte na szerokości nie mniejszej niż 2/3 grubości ściany:
\[
ρ_2 = 0,75
\]
 • W sytuacji, gdy mimośród obciążenia zlokalizowany na górnej krawędzi ściany stanowi więcej niż 0,25 grubości ściany to:
\[
ρ_2 = 1,00
\]
 • W przypadku ścian utwierdzonych na górnej lub dolnej krawędzi bądź poprzez stropy lub dachy drewniane rozpięte jedno i dwukierunkowo oparte na szerokości nie mniejszej niż 2/3 grubości ściany oraz nie mniejszą niż 85 mm:
\[
ρ_2 = 1,00
\]
 • Dla ścian zamocowanych na górnej i dolnej krawędzi, usztywnionych na pionowej krawędzi (z jedną krawędzią swobodną):
  • gdy h≤3,5l:
\[
ρ_3 = \frac {1}{1+ [\frac{ρ_2 \cdot h}{3l}]^2} \cdot ρ_2
\]
 • gdy h>3,5l:
\[
ρ_3 = \frac {1,5 \cdot l}{h} ≥ 0,3
\]

w którym: l – długość ściany.

 • W przypadku ścian utwierdzonych na górnej i dolnej krawędzi oraz usztywnionych po obydwu pionowych krawędziach:
  • gdy h≤1,15l:
\[
ρ_4 = \frac {1}{1+ [\frac{ρ_2 \cdot h}{l}]^2} \cdot ρ_2
\]
 • gdy h>1,15l:
\[
ρ_4 = \frac {0,5 \cdot l}{h}
\]


Bibliografia:

[1] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 – Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych — Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.


Zobacz też:

Silikaty – charakterystyka, wady i zalety

Pustak z wełną mineralną – dane techniczne

Zaprawa murarska ciepłochronna

Budownictwokonstrukcje muroweWysokość efektywna ścian
Udostępnij:
Wysokość efektywna ścian
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022