Współczynniki częściowe przy ocenie SGN konstrukcji stalowych
Współczynniki częściowe

Współczynniki częściowe przy ocenie SGN konstrukcji stalowych

Współczynniki częściowe przy ocenie stanu granicznego nośności konstrukcji stalowych γMi należy przyjmować w zależności od rozpatrywanego stanu wytężenia konstrukcji. Zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązujących norm, nośność obliczeniową elementu można przedstawić następującym wzorem:

\[
R_d = a \cdot C \cdot \frac{f_y}{γ_{Mi}}
\]

w którym:

 • a – współczynniki niestateczności ogólnej pręta np. takie jak:
  • współczynnik wyboczenia χ,
  • współczynnik zwichrzenia χL.
 • C – charakterystyka geometryczna przekroju analizowanego pręta. W zależności od analizowanego przypadku wynosi:
  • C = A – w przypadku rozciągania, gdzie A to pole przekroju pręta,
  • C = W – w przypadku zginania, gdzie W to wskaźnik zginania przekroju pręta.
 • fk – wartość charakterystyczna wytrzymałości materiału odpowiadająca:
  • fy – granica plastyczności stali,
  • lub fu – wytrzymałości stali na rozciąganie.
 • γMi – współczynniki częściowe stosowane w celu określenia stanu granicznego nośności.

Współczynniki częściowe według Eurokodu

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1 wartości współczynników częściowych zależą od rodzaju badanego stanu granicznego nośności. Wartości współczynników dla poszczególnych przypadków zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Współczynniki γMi stosowane w celu określenia stanu granicznego nośności obliczeniowej konstrukcji stalowych według Eurokodu [1,2]:

Rodzaj analizowanego stanu granicznegoWspółczynnik γMiWytrzymałość obliczeniowa
Nośność przekroju poprzecznego, niezależnie od jego klasyγM0 = 1,00fy/ γM0
Nośność elementów w przypadku oznaczenia statecznościγM1 = 1,00fy/ γM1
Nośność na rozerwanie w przypadku przekrojów z otworamiγM2 = 1,25fy/ γM2
Nośność połączeń oraz węzłówWedług PN-EN 1993-1-8

Wartości współczynników częściowych wynoszące γM0 =1,0 oraz γM1 =1,0 wynikają ze statycznego potwierdzenia, granicy plastyczności stali (określonych w normach hutniczych i Eurokodzie 3). Oznacza to, że wartość granicy plastyczności stali stanowi kwantyl wielkości 0,1%, czyli odpowiada obliczeniowemu poziomowi wymaganej niezawodności.


Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] A.Biegus “Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3.


Zobacz też:

Imperfekcje globalne i lokalne

Klasy przekroju stalowego

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Budownictwokonstrukcje staloweWspółczynniki częściowe
Udostępnij:
Współczynniki częściowe przy ocenie SGN konstrukcji stalowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022