Długość zakładu prętów

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Połączenie prętów zbrojeniowych na zakład należy do tradycyjnych metod uciąglenia zbrojenia, która polega na wykonaniu tzw. zakładów w miejscach połączeń. Długość zakładu prętów zbrojeniowych powinna jednak spełniać następujące wymagania:

  • długość zakładu powinna zapewniać przekazywanie siły pomiędzy łączonymi prętami,
  • sposób rozmieszczenia zakładów, jak i prętów w zakładach nie może powodować uszkodzenia betonu, np. zarysowania i odpryskiwania betonu,
  • połączeń nie należy wykonywać w miejscu, w którym występują duże naprężenia, np. w środku rozpiętości belki,
  • połączenia należy rozmieszczać naprzemiennie z zachowaniem przesunięcia prętów względem siebie unikając połączenia zbrojenia w jednym miejscu,
  • w przypadku prętów ściskanych i rozciąganych łączonych na zakład, pręty można zakończyć bez haków.
Przykład połączenia prętów zbrojenia płyty lub ściany zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Eurokodzie.

Z powyżej zamieszczonego rysunku wynika:

  • odległość między sąsiednimi połączeniami nie powinna być mniejsza niż 0,3 długości zakładu l0,
  • odstęp pomiędzy dwoma łączonymi prętami nie powinien przekraczać 4φ i 50 mm,
  • odstęp między najbliższymi prętami sąsiadującymi połączonymi na zakład nie powinien być mniejszy niż 2φ i 20 mm.

Długość zakładu prętów – obliczeniowa długość zakładu

\[
l_0 = α_1⋅α_2⋅α_3⋅α_5⋅α_6⋅l_{b,rqd}
\]

lecz nie mniej niż:

\[
l_{0,min} = max[0,3⋅α_6⋅l_{b,rqd} \quad ; \quad 15φ \quad ; \quad 200 mm]
\]

gdzie:
lb,rqdpodstawowa wymagana długość zakotwienia prętów,
α1, α2, α3 i α5 – współczynniki wyznaczane na podstawie poniższej tabeli:

Współczynniki α1 – α5 zgodnie normą PN-EN 1992-1-1.

W przypadku obliczenia współczynnika α3 należy wprowadzić jednak małą modyfikację zmieniając ΣAst,min – czyli minimalne pole przekroju zbrojenia poprzecznego na As,singleσsd/fyd, gdzie As,single to pole przekroju pojedynczego pręta łączonego na zakład.

Ponadto współczynnik α6 należy wyznaczyć zgodnie z poniższym wzorem:

\[
α_6 = \sqrt{\frac{ρ_1}{25}}
\]

lecz nie więcej niż 1,5 i nie mniej niż 1,0.

gdzie:
ρ1 – oznacza udział w całym przekroju zbrojenia (wyrażony w procentach) połączonego na zakłady, które mieści się w obszarze rozciągającym się w dwie strony na odległość wynoszącą 0,65l0 mierząc od środka rozpatrywanej długości zakładu:

Zgodnie z powyższym rysunkiem, w analizowanym przekroju zakład pręta II i III znajduje się poza analizowanym przekrojem, w związku z tym ρ1 wynosi 50%.

Zobacz też:

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia

Otulina zbrojenia

Współpraca betonu i stali

Długość zakładu prętówzbrojenie
Udostępnij:
Długość zakładu prętów zbrojeniowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
1
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022