Połączenie prętów zbrojeniowych na zakład - metoda i wymagania
Długość zakładu prętów, pręty zbrojeniowe, zbrojenie ściany żelbetowej, deskowanie systemowe

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Połączenie prętów zbrojeniowych na zakład należy do tradycyjnych metod uciąglenia zbrojenia, która polega na wykonaniu tzw. zakładów w miejscach połączeń. Długość zakładu prętów zbrojeniowych powinna jednak spełniać następujące wymagania:

  • długość zakładu powinna zapewniać przekazywanie siły pomiędzy łączonymi prętami,
  • sposób rozmieszczenia zakładów, jak i prętów w zakładach nie może powodować uszkodzenia betonu, np. zarysowania i odpryskiwania betonu,
  • połączeń nie należy wykonywać w miejscu, w którym występują duże naprężenia, np. w środku rozpiętości belki,
  • połączenia należy rozmieszczać naprzemiennie z zachowaniem przesunięcia prętów względem siebie unikając połączenia zbrojenia w jednym miejscu,
  • w przypadku prętów ściskanych i rozciąganych łączonych na zakład, pręty można zakończyć bez haków.
Przykład połączenia prętów zbrojenia płyty lub ściany zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Eurokodzie.

Z powyżej zamieszczonego rysunku wynika:

  • odległość między sąsiednimi połączeniami nie powinna być mniejsza niż 0,3 długości zakładu l0,
  • odstęp pomiędzy dwoma łączonymi prętami nie powinien przekraczać 4φ i 50 mm,
  • odstęp między najbliższymi prętami sąsiadującymi połączonymi na zakład nie powinien być mniejszy niż 2φ i 20 mm.

Długość zakładu prętów – obliczeniowa długość zakładu

\[
l_0 = α_1⋅α_2⋅α_3⋅α_5⋅α_6⋅l_{b,rqd}
\]

lecz nie mniej niż:

\[
l_{0,min} = max[0,3⋅α_6⋅l_{b,rqd} \quad ; \quad 15φ \quad ; \quad 200 mm]
\]

gdzie:
lb,rqdpodstawowa wymagana długość zakotwienia prętów,
α1, α2, α3 i α5 – współczynniki wyznaczane na podstawie poniższej tabeli:

Współczynniki α1 – α5 zgodnie normą PN-EN 1992-1-1.

W przypadku obliczenia współczynnika α3 należy wprowadzić jednak małą modyfikację zmieniając ΣAst,min – czyli minimalne pole przekroju zbrojenia poprzecznego na As,singleσsd/fyd, gdzie As,single to pole przekroju pojedynczego pręta łączonego na zakład.

Ponadto współczynnik α6 należy wyznaczyć zgodnie z poniższym wzorem:

\[
α_6 = \sqrt{\frac{ρ_1}{25}}
\]

lecz nie więcej niż 1,5 i nie mniej niż 1,0.

gdzie:
ρ1 – oznacza udział w całym przekroju zbrojenia (wyrażony w procentach) połączonego na zakłady, które mieści się w obszarze rozciągającym się w dwie strony na odległość wynoszącą 0,65l0 mierząc od środka rozpatrywanej długości zakładu:

Zgodnie z powyższym rysunkiem, w analizowanym przekroju zakład pręta II i III znajduje się poza analizowanym przekrojem, w związku z tym ρ1 wynosi 50%.

Zobacz też:

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia

Otulina zbrojenia

Współpraca betonu i stali

Długość zakładu prętówzbrojenie
Udostępnij:
Długość zakładu prętów zbrojeniowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
1
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022