Montaż zbrojenia - ogólne zasady i popularne wiązania
montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia

Jedną z czynności podczas wykonywania konstrukcji żelbetowych jest montaż zbrojenia. Ogólne wytyczne dotyczące konstruowania i montażu zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych można odnaleźć w normach [1-3], jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Na co należy zwrócić uwagę podczas montażu zbrojenia? W dalszej części artykułu omówimy poruszoną kwestię.

Ogólne zasady obowiązujące podczas montażu zbrojenia

Prace związane z montażem zbrojenia można rozpocząć po wykonaniu i odbiorze deskowań. Podstawową zasadą obowiązującą podczas konstruowania i montażu zbrojenia jest zapewnienie bezproblemowego i prawidłowego przebiegu betonowania, czyli zapewnienie dokładnego otulenia prętów zbrojeniowych przez mieszankę betonową. Dlatego też montowane pręty zbrojeniowe powinny tworzyć trwałe połączenia tak, aby podczas ich montażu, betonowania, jak i zagęszczania mieszanki betonowej nie doszło do ich uszkodzenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku zakotwień i zakładów prętów zbrojeniowych, a także grubości otuliny. W związku z powyższym montaż zbrojenia należy prowadzić zawsze zgodnie z dokumentacją projektową tak by:

  • montowane zbrojenie zgadzało się pod względem gabarytów, ilości, średnic, a także wymiarów zbrojenia łączącego, rozstawu prętów zbrojenia głównego, rozstawu strzemion, dokładności wykonania odgięć, wykonania zakładów,
  • zbrojenie posiadało grubość otuliny zgodną z dokumentacją projektową,
  • ułożone zbrojenie posiadało właściwy rozstaw,
  • podczas montażu zachować kolejność, tak aby elementy ułożone wcześniej uniemożliwiały dalszy montaż zbrojenia,
  • zbrojenie było ułożone na podkładkach dystansowych odpowiadających grubości otulenia zgodnie z dokumentacją projektową,
  • zamknięcia strzemion znajdowały się w strefie ściskanej przekroju,
  • zamontowane zbrojenie było w należytym stanie tzn. nie posiadało luźnej korozji, zabrudzeń odkształceń itp.,
  • zapewnić jakość wykonanych połączeń w przypadku prętów łączonych za pomocą drutu, spawania, zgrzewania.

Montaż zbrojenia a metoda łączenia prętów

W zależności od rodzaju stali zbrojeniowej czy warunków technologicznych montaż zbrojenia można wykonać stosując drut wiązałkowy bądź spawanie punktowe. Najpopularniejszą metodą łączenia prętów zbrojeniowych jest wiązanie zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego. W tym celu stosuje się drut wiązałkowy o średnicy od 0,8 mm do 1,6 mm. Istotne jest, aby do zamontowanego zbrojenia nie montować np. deskowań, pomostów transportowych, a także wszystkich innych elementów mogące powodować odkształcenia.


Literatura:

[1] PN-EN 13670 “Wykonywanie konstrukcji z betonu”,
[2] PN-B-03264 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone — Obliczenia statyczne i projektowanie”,
[3] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
[4] Orłowski Z. “Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.


Zobacz też:

Kontrola deskowania przed betonowaniem

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Jak oszacować ilość drutu wiązałkowego?

Dokument WZ betonu

konstrukcje żelbetoweMontaż zbrojenia
Udostępnij:
Montaż zbrojenia
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022