Co to jest Otulina zbrojenia? Jak obliczyć grubość otuliny
otulina zbrojenia, zbrojenie elementu wykonane na odkładzie, bigle, siatka zbrojeniowa

Otulina zbrojenia

Czym jest otulina zbrojenia?

Otulina zbrojenia jest to najmniejsza odległość pomiędzy powierzchnią betonu a powierzchnią zbrojenia. Prawidłowo wykonana otulina stanowi ochronę przed korozją zbrojenia, odporność ogniową konstrukcji oraz zapewnia współpracę zbrojenia z betonem (poprzez przyczepność).

Jak obliczyć grubość otuliny?

Grubość otuliny (otulenie nominalne) stanowi suma otulenia minimalnego oraz dodatku ze względu na ewentualną odchyłkę:

\[
C_{nom} = C_{min} + ∆C_{dev}
\]

gdzie:

Cmin – minimalne otulenie,
∆Cdev – uwzględnienie odchyłek otulenia w obliczeniach.

Minimalna grubość otulenia

Minimalna grubość otulenia wymaga uwzględnienia takich czynników, jak klasę ekspozycji środowiska oraz wymagania ze względu na przyczepność. W celu wyznaczenia otulenia minimalnego, należy wybrać wartość maksymalną z trzech poniższych równań:

\[
C_{min} = max [ C_{min,b} ; C_{min,dur} + ∆C_{dur,y} – ∆C_{dur,st} – ∆C_{dur,add} ; 10 mm ]
\]

gdzie:

Cmin,b – minimalne otulenie ze względu na przyczepność,
Cmin,dur – minimalne otulenie ze względu na warunki środowiska,
∆Cdur,y – zwiększenie otulenia ze względu na bezpieczeństwo,
∆Cdur,st – zmniejszenie otulenia w przypadku stosowania stali nierdzewnej,
∆ Cdur,add zmniejszenie otulenia w przypadku stosowania dodatkowego zabezpieczenia betonu.

Minimalne otulenie ze względu na przyczepność – Cmin,b :

Jest to wartość stosowana w celu zapewnienia właściwej przyczepności oraz zagęszczenia betonu. Wartość Cmin,b jest równa:

  • średnicy pręta, jeśli maksymalny wymiar ziaren kruszywa jest nie większy niż 32 mm,
  • średnicy pręta + 5 mm, jeśli wymiar ziaren kruszywa jest większy niż 32 mm.

Minimalne otulenie ze względu na warunki środowiska Cmin,dur :

Jest to wartość zależna od klasy ekspozycji i klasy konstrukcji, która według normy EN-10080 wynosi:

Uwzględnienie odchyłek otulenia w obliczeniach ∆Cdev :

Zaleca się, aby wartość ∆Cdev wynosiła 10 mm. Wartość tą można zmniejszyć lub zwiększyć spełniając poniższe założenia:

W przypadku, gdy stosuje się system zapewnienia jakości wykonywania elementów, polegający na pomiarach otulenia zbrojenia, to wartość ∆Cdev może być zmniejszona do poziomu:

\[
5 mm ≤ ∆C_{dev} ≤ 10 mm
\]

Jeśli do wykonania pomiarów stosowane jest bardzo dokładne urządzenie pomiarowe nieklasyfikujące elementów niespełniających wymagań otulenia (np. produkcja prefabrykatów), to wartość ∆Cdev może być zmniejszona do poziomu:

\[
0 mm ≤ ∆C_{dev} ≤ 10 mm
\]

Zwiększenie odchyłek otulenia jest możliwe w przypadku, gdy mieszanka betonowa układana jest na nierównej lub użebrowanej powierzchni.

Zalecaną wartością dla pozostałych składników (∆Cdur,y, ∆Cdur,st, ∆Cdur,add ) według normy PN-EN 1992-1-1 jest 0.

Zobacz też

Skurcz betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Rodzaje cementów

brtonotulina
Udostępnij:
Otulina zbrojenia
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022