otulina zbrojenia

Otulina zbrojenia

Czym jest otulina zbrojenia?

Otulina zbrojenia jest to najmniejsza odległość pomiędzy powierzchnią betonu a powierzchnią zbrojenia. Prawidłowo wykonana otulina stanowi ochronę przed korozją zbrojenia, odporność ogniową konstrukcji oraz zapewnia współpracę zbrojenia z betonem (poprzez przyczepność).

Jak obliczyć grubość otuliny?

Grubość otuliny (otulenie nominalne) stanowi suma otulenia minimalnego oraz dodatku ze względu na ewentualną odchyłkę:

\[
C_{nom} = C_{min} + ∆C_{dev}
\]

gdzie:

Cmin – minimalne otulenie,
∆Cdev – uwzględnienie odchyłek otulenia w obliczeniach.

Minimalna grubość otulenia

Minimalna grubość otulenia wymaga uwzględnienia takich czynników, jak klasę ekspozycji środowiska oraz wymagania ze względu na przyczepność. W celu wyznaczenia otulenia minimalnego, należy wybrać wartość maksymalną z trzech poniższych równań:

\[
C_{min} = max [ C_{min,b} ; C_{min,dur} + ∆C_{dur,y} – ∆C_{dur,st} – ∆C_{dur,add} ; 10 mm ]
\]

gdzie:

Cmin,b – minimalne otulenie ze względu na przyczepność,
Cmin,dur – minimalne otulenie ze względu na warunki środowiska,
∆Cdur,y – zwiększenie otulenia ze względu na bezpieczeństwo,
∆Cdur,st – zmniejszenie otulenia w przypadku stosowania stali nierdzewnej,
∆ Cdur,add zmniejszenie otulenia w przypadku stosowania dodatkowego zabezpieczenia betonu.

Minimalne otulenie ze względu na przyczepność – Cmin,b :

Jest to wartość stosowana w celu zapewnienia właściwej przyczepności oraz zagęszczenia betonu. Wartość Cmin,b jest równa:

  • średnicy pręta, jeśli maksymalny wymiar ziaren kruszywa jest nie większy niż 32 mm,
  • średnicy pręta + 5 mm, jeśli wymiar ziaren kruszywa jest większy niż 32 mm.

Minimalne otulenie ze względu na warunki środowiska Cmin,dur :

Jest to wartość zależna od klasy ekspozycji i klasy konstrukcji, która według normy EN-10080 wynosi:

Uwzględnienie odchyłek otulenia w obliczeniach ∆Cdev :

Zaleca się, aby wartość ∆Cdev wynosiła 10 mm. Wartość tą można zmniejszyć lub zwiększyć spełniając poniższe założenia:

W przypadku, gdy stosuje się system zapewnienia jakości wykonywania elementów, polegający na pomiarach otulenia zbrojenia, to wartość ∆Cdev może być zmniejszona do poziomu:

\[
5 mm ≤ ∆C_{dev} ≤ 10 mm
\]

Jeśli do wykonania pomiarów stosowane jest bardzo dokładne urządzenie pomiarowe nieklasyfikujące elementów niespełniających wymagań otulenia (np. produkcja prefabrykatów), to wartość ∆Cdev może być zmniejszona do poziomu:

\[
0 mm ≤ ∆C_{dev} ≤ 10 mm
\]

Zwiększenie odchyłek otulenia jest możliwe w przypadku, gdy mieszanka betonowa układana jest na nierównej lub użebrowanej powierzchni.

Zalecaną wartością dla pozostałych składników (∆Cdur,y, ∆Cdur,st, ∆Cdur,add ) według normy PN-EN 1992-1-1 jest 0.

Zobacz też

Skurcz betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Rodzaje cementów

brtonotulina
Udostępnij:
Otulina zbrojenia
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022