Nośność i sztywność poprzecznego żebra
Sprawdzenie nośności poprzecznego żebra pośredniego

Sprawdzenie nośności poprzecznego żebra pośredniego

Sprawdzenie nośności poprzecznego żebra pośredniego należy przeprowadzić zgodnie z przedstawionym poniżej algorytmem. Zanim jednak przystąpimy do sprawdzenia nośności żebra, w pierwszej kolejności należy obliczyć charakterystyki żebra.

Wyznaczenie cech geometrycznych żebra

 • Wyznaczenie szerokości środnika współpracującej z żebrem:
\[
b_{ws}=15 \cdot ε \cdot t_w
\]

gdzie:

 • tw – szerokość (grubość) środnika,
 • ε – współczynnik klasy stali równy:
\[
ε= \sqrt{ \frac{235}{f_y}}
\]
 • Wyznaczenie powierzchni współpracjującej:
\[
A_{st}=2 \cdot b_s \cdot t_s + (30 \cdot ε \cdot t_w + t_s) \cdot t_w
\]

gdzie:

 • tw – szerokość (grubość) środnika,
 • ε – współczynnik klasy stali,
 • bs – szerokość żebra,
 • ts – grubość żebra.
 • Obliczenie momentu bezwładności żebra:
\[
I_{st}=2 \cdot ( \frac {t_s \cdot b_s^3}{12} + t_s \cdot b_s \cdot (0,5 \cdot b_s +0,5 \cdot t_w)^2) + \frac {(30 \cdot ε \cdot t_w + t_s) \cdot t_w^2}{12}
\]
 • Promień bezwładności:
\[
i_{st}=\sqrt{\frac{I_{st}}{A_{st}}}
\]

Sprawdzenie sztywności żebra

Żebro uważa się za sztywne, jeśli moment bezwładności Ist spełnia poniższe warunki:

\[
\text {gdy} \quad \sqrt{2} > \frac{a}{h_w} \quad \text {to} \quad I_{st} ≥ 1,5 \frac{(h_w \cdot t_w)^3}{a^2}
\] \[
\text {gdy} \quad \sqrt{2} ≤ \frac{a}{h_w} \quad \text {to} \quad I_{st}\ge 0,75 h_w\cdot t_w^3
\]

gdzie:

 • a – rozstaw żeber.

Klasa przekroju żebra

Aby określić klasę przekroju żebra, należy w pierwszej kolejności wyznaczyć szerokość ścianki z następującego wzoru:

\[
c = b_s – a \sqrt{2}
\]

gdzie:

 • a – grubość spoin do połączenia żebra ze środnikiem,

Następnie wyznacza się smukłość (c/ts) porównując ją do wartości granicznej.

Stateczność żebra z uwagi na wyboczenie skrętne

Stateczność żebra ze względu na wyboczenie skrętne jest zapewniona, jeśli spełniony jest poniższy warunek:

\[
\frac {I_T}{I_p} ≥ 5,3 \cdot \frac {f_y}{E}
\]

gdzie:

 • IT – moment bezwładności przekroju żebra podczas skręcania swobodnego:
\[
I_T = \frac {1}{3} \cdot b_s \cdot t_s^3
\]
 • Ip – biegunowy moment bezwładności przekroju żebra wyznaczony względem punktu styczności żebra ze środnikiem:
\[
I_p = \frac {t_s \cdot b_s^3}{3} + \frac {b_s \cdot t_s^3}{12}
\]

Wyznaczenie zastępczego obciążenia poprzecznego q:

\[
q = \frac{π}{4} \cdot σ_m (w_0 +w_{el})
\]

gdzie:

 • σm – sprężyste naprężenie krytyczne,
 • w0 – imperfekcja wstępna,
 • wel – ugięcie sprężyste.

Obliczenie siły podłużnej w żebrze

\[
N_{Ed,s} = V_{Ed} – \frac {1}{\overline \lambda_w^2} \cdot \frac {f_{yw} \cdot h_w \cdot t_w}{\sqrt {3} \cdot \gamma_{M1}} ≥ 0
\]

gdzie:

 • VEd – siła poprzeczna występująca w przekroju belki, w której znajduje się żebro,
 • λw – względna smukłość płytowa środnika podczas ścinania,
 • hw – wysokość środnika w świetle pasów,
 • ҮM1 = 1,0.

Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] Kozłowski A. Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Część pierwsza wybrane elementy i połączenia. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009.


Zobacz też:

Żebra usztywniające konstrukcji stalowych

Nośność przekrojów ścinanych

Nośność przekrojów równomiernie rozciąganych

Klasy przekroju stalowego

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

konstrukcje staloweSprawdzenie nośności poprzecznego żebra pośredniego
Udostępnij:
Sprawdzenie nośności poprzecznego żebra pośredniego
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022