Nośność graniczna stalowych przekrojów zginanych
Nośność graniczna stalowych przekrojów zginanych

Nośność graniczna stalowych przekrojów zginanych

Nośność graniczna przekrojów zginanych według normy PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych powinna spełniać następujący warunek:

\[
\frac {M_{Ed}}{M_{c,Rd}} ≤ 1,0
\]

w którym Mc,Rd jest obliczeniową nośnością wyznaczaną w zależności od klasy przekroju:

  • w przypadku przekrojów klasy 1 i 2 nośność obliczeniowa wynosi:

Podczas określenia nośności obliczeniowej przekroju klasy 1 oraz 2 norma [1] zakłada ich pełne uplastycznienie w stanie granicznym, dlatego też w obliczeniach uwzględniono plastyczny wskaźnik zginania przekroju Wpl.

\[
{M_{c,Rd}} = M_{pl,Rd} = \frac{W_{pl} \cdot f_y}{Ү_{M0}}
\]
  • w przypadku przekrojów klasy 3 nośność obliczeniowa wynosi:
\[
{M_{c,Rd}} = M_{cl,Rd} = \frac{W_{el,min} \cdot f_y}{Ү_{M0}}
\]
  • w przypadku przekrojów klasy 4 nośność obliczeniowa wynosi:
\[
{M_{c,Rd}} = \frac{W_{eff,min} \cdot f_y}{Ү_{M0}}
\]

gdzie:

  • Wpl – plastyczny wskaźnik zginania przekroju,
  • fy – granica plastyczności stali,
  • Wel,min – najmniejszy sprężysty wskaźnik zginania przekroju,
  • Weff,min – najmniejszy wskaźnik zginania przekroju efektywnego,
  • ҮM0 – współczynnik bezpieczeństwa równy ҮM0 = 1,0.

Otwory na łączniki

Norma [1] zezwala na pominięcie w obliczeniach otworów na łączniki w pasie rozciąganym, w przypadku spełnienia następującego warunku:

\[
\frac {A_{f,net} \cdot 0,9 \cdot f_u}{Ү_{M2}} ≥ \frac {A_{f} \cdot f_u}{Ү_{M2}}
\]

Otwory na łączniki można również pominąć w rozciąganej strefie środnika, jeśli powyższy warunek jest spełniony dla całej strefy rozciąganej przekroju. Powyższy warunek należy stosować podczas wymiarowania z uwagi na odkształcalność plastyczną w pobliżu przegubów plastycznych.


Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] A.Biegus “Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3.


Zobacz też:

Nośność przekrojów ściskanych

Imperfekcje globalne i lokalne

Klasy przekroju stalowego

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

konstrukcje staloweNośność graniczna przekrojów zginanych
Udostępnij:
Nośność graniczna stalowych przekrojów zginanych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022