Ogólne zasady wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych
Zasady wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych

Ogólne zasady wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych

Rysunki techniczne stanowią podstawę wykonania konstrukcji żelbetowych, w związku z czym powinny zawierać wszystkie niezbędne informacje służące ich wykonaniu. Podstawowe zasady wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych omówiono w normie PN-EN ISO 3766:2006 „Rysunek budowlany – Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu”. W niniejszym artykule skupimy się na ogólnych wymaganiach stawianym rysunkom konstrukcji żelbetowych

Ogólne zasady wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych

Elementy konstrukcji żelbetowych należy zawsze przedstawiać na takiej ilości rzutów, przekrojów oraz detali, by zapewnić odpowiednią czytelność dla wykonywanego elementu. Rysunki powinny zawierać wszystkie wymiary niezbędne do wykonania elementu oraz jednostkę i skalę, w jakiej element został opisany. Większa przejrzystość rysunków możliwa jest dzięki sporządzeniu osobnych rysunków szalunkowych oraz zbrojeniowych. Należy również pamiętać o zróżnicowaniu grubości linii dla:

 • obrysu elementów, przekrojów, konturu obiektów, itp.,
 • linii wymiarowych,
 • zbrojenia.

Wymagania dotyczące przedstawienia zbrojenia

Rysunki, na których znajdują się informacje ogólne oraz na temat położenia prętów powinny zawiera dane takie jak:

 • wymaganą klasę betonu, ekspozycji,
 • gatunek stali zwykłej lub sprężającej,
 • nominalną grubość otuliny cnom,
 • informacje dotyczące prętów zbrojeniowych:
  • oznaczenie prętów,
  • średnica,
  • rozstaw i liczbę prętów,
  • długość ich zakładu w miejscu połączeń,
  • kształt, położenie oraz rozmieszczenie,
  • wymiary,
  • sposób spajania prętów zbrojeniowych,
 • sposób gięcia prętów,
 • wykonanie przerw roboczych,
 • sposób sprężania (o ile występuje), ilość, rodzaj wraz z położeniem cięgien sprężających,
 • wymagania dotyczące zapewnienia położenia prętów zbrojeniowych i zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem podczas betonowania.

Ponadto na rysunku lub w wykazie należy zamieścić następujące informacje:

 • normowe wewnętrzne średnice lub promienie zagięć,
 • długość odcinków prostych, długości odgięć,
 • kąt odgięcia prętów zbrojeniowych,
 • w przypadku zastosowania systemu kodowania w zależności od kształtu pręta stosować odpowiedni kod kształtu.

Wykaz stali zbrojeniowej

Wykaz stali (zestawienie stali) zbrojeniowej powinien zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie pręta,
 • średnicę oraz długość,
 • ilość prętów w elemencie,
 • gatunek stali zbrojeniowej (w przypadku zróżnicowania),
 • masę prętów według średnic,
 • masę całkowitą.

Literatura:

 1. PN-EN ISO 3766:2006, Rysunek budowlany. Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu,
 2. PN-EN 1992-1+AC+Ap 1,2,3: 2008, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
 3. PN-ISO 129+Ak: 1996, Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne,
 4. Pędziwiatr, J. (2010). Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.

Zobacz też:

Zbrojenie poprzeczne na ścinanie

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

konstrukcje żelbetoweZasady wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych
Udostępnij:
Ogólne zasady wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022