Nośność przekrojów stalowych - PN-EN 1993-1-1
Nośność przekrojów równomiernie rozciąganych

Nośność przekrojów równomiernie rozciąganych

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1 nośność przekrojów równomiernie rozciąganych oblicza się według następujących wzorów:

 • Nośność elementu obciążonego siłą podłużną:
\[
\frac {N_{Ed}}{N_{t,Rd}} ≤ 1,0
\]

gdzie:

 • NEd – siła podłużna występująca w przekroju (obliczeniowa siła podłużna),
 • Nt,Rd – obliczeniowa nośność przy rozciąganiu.

Obliczeniowa nośność przy rozciąganiu

Obliczeniowa nośność przy rozciąganiu zależy od analizowanego przypadku, tzn. czy analizowany przekrój posiada dodatkowe otwory (obliczeniowa nośność przekroju netto z uwzględnieniem otworów), czy też nie (obliczeniowa nośność przekroju brutto bez otworów).

 • Wyznaczenie obliczeniowej nośności plastycznej przekroju brutto (bez otworów na łączniki):
\[
N_{pl,Rd} = \frac {A \cdot f_y}{Ү_{M0}}
\]

gdzie:

 • A – pole przekroju poprzecznego elementu bez otworów,
 • fy – granica plastyczności stali,
 • ҮM0 = 1,0 – współczynnik częściowy, w przypadku sprawdzania nośności przekroju poprzecznego.
 • Wyznaczenie obliczeniowej nośności granicznej przekroju z uwzględnieniem otworów na łączniki:
\[
N_{u,Rd} = \frac {0,9 \cdot A_{net} \cdot f_u}{Ү_{M2}}
\]

gdzie:

 • Anet – pole przekroju netto po uwzględnieniu otworów na łączniki,
 • fu – wytrzymałość stali na rozciąganie,
 • ҮM2 – współczynnik częściowy w przypadku sprawdzania nośności przekroju na rozerwanie. Współczynnik częściowy ҮM2 stanowi wartość minimalną poniższych wartości:
  • ҮM2 = 1,10,
  • ҮM2 = 0,9⋅fu/fy,
 • W sytuacji, gdy wymagana jest zdolność do odkształceń plastycznych, to nośność plastyczna (Npl,Rd) powinna być mniejsza od nośności granicznej (Nu,Rd):
\[
N_{u,Rd} > N_{pl,Rd}
\]

Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] Kozłowski A. Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Część pierwsza wybrane elementy i połączenia. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009.


Zobacz też:

Klasy przekroju stalowego

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Obraz Hands off my tags! Michael Gaida z Pixabay

konstrukcje staloweNośność przekrojów równomiernie rozciąganych
Udostępnij:
Nośność przekrojów równomiernie rozciąganych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022