Nośność przekrojów ściskanych
Nośność przekrojów ściskanych

Nośność przekrojów ściskanych

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1 nośność przekrojów ściskanych oblicza się według następujących wzorów:

Warunek nośności przekroju równomiernie ściskanego obliczeniową siłą podłużną (osiową NEd) według normy PN-EN 1993-1-1:

\[
\frac {N_{Ed}}{N_{c,Rd}} ≤ 1,0
\]

gdzie:

  • NEd – obliczeniowa siła podłużna,
  • Nc,Rd – obliczeniowa nośność przekroju ściskanego w przypadku przekrojów klasy 1, 2 i 3 obliczana według wzoru:
\[
N_{c,Rd} = \frac { A \cdot f_y }{Ү_{M0}}
\]

W przypadku przekrojów klasy 4 obliczeniową nośność przekroju ściskanego wyznacza się zgodnie z następującym wzorem:

\[
N_{c,Rd} = \frac { A_{eff} \cdot f_y }{Ү_{M0}}
\]

gdzie:

  • A, Aeff – pole przekroju brutto oraz efektywne pole przekroju (współpracujące),
  • fy – granica plastyczności stali,
  • ҮM0 – współczynnik częściowy ҮM0 = 1,0.

Nośność przekroju ściskanego zgodnie z powyższym wzorem należy obliczać w przypadku, gdy środek ciężkości współpracującego prakroju – Aeff pokrywa się ze środkiem przekroju brutto – A. W takiej sytuacji ściskany osiowo przekrój jest przekrojem bisymetrycznym klasy 4. W przeciwnym razie tzn. przekroju monosymetrycznym lub niesymetrycznym klasy 4 należy go traktować jako przekrój ściskany i zginany dodatkowym momentem obliczanym według poniższego wzoru:

\[
∆M_{Ed} = N_{Ed} \cdot e_N
\]

Powyższy wzór wynika z przesunięcia środka ciężkości współpracującego o wartość eN w stosunku do środka ciężkości przekroju brutto.


Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] A.Biegus “Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3.


Zobacz też:

Imperfekcje globalne i lokalne

Klasy przekroju stalowego

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

konstrukcje staloweNośność przekrojów ściskanych
Udostępnij:
Nośność przekrojów ściskanych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022