Cykl życia produktu
Cykl życia produktu

Cykl życia produktu

Jednym z elementów, który decyduje o powodzeniu inwestycji budowlanej jest opracowanie odpowiedniej strategii rozwoju produktu. W jej planowaniu pomaga tzw. cykl życia produktu, który przedstawia jego przejście przez pięć faz. Każda z nich różni się od siebie wielkością przychodu ze sprzedaży, a także zysku. Dzięki znajomości położenia produktu w cyklu życia, możliwe jest podjęcie odpowiednich działań w zakresie jego rozwoju.

Czym jest cykl życia produktu?

Cykl życia produktu to okres, w którym produkt jest obecny na rynku. Polega na stopniowym nabywaniu i utracie zdolności danego produktu do zaspokajania potrzeb konsumentów. Składa się 4 podstawowych faz:

  • wprowadzenia,
  • wzrostu,
  • dojrzałości,
  • spadku.

Faza wprowadzenia

Produkt zostaje wprowadzony na rynek, co rozpoczyna cały cykl. Jest to najtrudniejszy etap, wymaga dużych nakładów pieniężnych związanych z opracowaniem nowego produktu, produkcją, dystrybucją, a także marketingiem, ponieważ produkt nie jest jeszcze znany przez kupujących. Jest to moment dużej niepewności czy produkt znajdzie swoich nabywców, czy spełni ich oczekiwania. Istnieje ryzyko nieudanej inwestycji. Faza ta wymaga pozyskania pierwszych klientów. Jednak mimo, że na tym etapie pojawia się już sprzedaż, jest ona na bardzo niskim poziomie.

Faza wzrostu

Jeżeli faza wprowadzenia przebiegła pomyślnie, produkt wkracza w fazę wzrostu. Produkt został zaakceptowany i zyskuje coraz więcej konsumentów. Wówczas tempo wzrostu sprzedaży szybko rośnie. Potrzebna jest coraz większa ilość produktu i miejsc jego dystrybucji. Produkt przynosi wysokie zyski. W związku z dużą konkurencyjnością ważne jest ciągłe doskonalenie produktu. W tej fazie kluczem do sukcesu jest odpowiednia strategia marketingowa. Ma ona na celu umocnienie pozycji produktu na rynku, budowanie lojalności klientów. Powinna uwzględniać obniżki cen, aby zniechęcić konkurencję do wejścia na rynek.

Faza dojrzałości

Na tym etapie tempo wzrostu sprzedaży spada, sprzedaż osiąga maksymalny poziom, po czym następuje jej spadek. Zysk jest bardzo wysoki, jednak w pewnym momencie zaczyna systematycznie maleć. Rynek został nasycony, a produkt wyparty przez inny produkt. Odbiorcą produktu są zazwyczaj stali klienci. Nabywcy są mniej podatni na reklamę, dlatego główną zachętą do nabycia produktu staje się promocja. Strategia marketingowa w tej fazie może być degresywna (utrzymanie pozycji na rynku) lub ofensywna (unowocześnienie produktu i wprowadzenie nowych rozwiązań).

Faza spadku

W fazie tej sprzedaż spada. W momencie, gdy koszty zaczynają przewyższać przychody, a także następuje zmniejszenie zysków firmy, produkt wycofuje się ze sprzedaży.


Zobacz też:

Metody zarządzania kosztami

Zarządzanie projektem budowlanym

Metodyki zarządzania projektami

PMBoK w zarządzaniu projektem budowlanym

PRINCE2 w zarządzaniu projektem budowlanym

Etapy procesu inwestycyjnego

Metody zarządzania kosztami
Udostępnij:
Cykl życia produktu
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022