Metoda oznaczenia stopnia zagęszczalności
Metoda oznaczenia stopnia zagęszczalności

Metoda oznaczenia stopnia zagęszczalności

Metoda oznaczenia stopnia zagęszczalności to jedna z metod stosowanych podczas badań mieszanki betonowej. Metodę badania należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności”. W jaki sposób przeprowadzić badanie metodą oznaczania stopnia zagęszczalności oraz w jakim przypadku nie stosować metody? Na te pytania odpowiemy w dalszej części artykułu.

Metoda oznaczenia stopnia zagęszczalności – przeprowadzenie badania

Aby przeprowadzić badanie metodą stopnia zagęszczalności należy przygotować niezbędne przyrządy w postaci: specjalnego pojemnika (o wysokości 400 mm oraz podstawy o wymiarach 200 x 200 mm) do mieszanki betonowej, stołu wibracyjnego (częstotliwość ok. 40 Hz), a także narzędzi pomocniczych w postaci: packi, szufli, przyrządu liniowego, zgarniaka.

Badanie dzieli się na następujące etapy:

  1. Ułożenie mieszanki betonowej w pojemniku.
  2. Wyrównanie mieszanki betonowej do górnej krawędzi pojemnika.
  3. Umieszczenie pojemnika na stole wibracyjnym.
  4. Zagęszczanie mieszanki betonowej na stole wibracyjnym aż do chwili, gdy mieszanka przestanie tracić swoją objętość.
  5. Dokonanie pomiarów różnicy wysokości mieszanki betonowej po zagęszczeniu.

Stopień zagęszczalności oblicza się na podstawie poniższego wzoru:

\[
C= \frac{h_1}{h_1-s}
\]

gdzie:

  • h1 – wysokość formy (400 mm),
  • s – różnica wysokości mieszanki betonowej po zagęszczeniu w pojemniku.
KlasaStopień zagęszczalności
C01,46
C11,45 –1,26
C21,25 – 1,11
C31,10 – 1,04
Klasy konsystencji mieszanki betonowej w zależności od stopnia zagęszczalności.

W jakim przypadku nie stosować metody?

Metoda oznaczenia stopnia zagęszczalności nie należy stosować w przypadku betonów z kruszywem o maksymalnym wymiarze ziaren większym niż 63 mm.

UWAGA: W przypadku stopnia zagęszczalności mniejszego bądź większego niż podano w powyższej tabeli, pomiar metodą oznaczenia stopnia zagęszczalności może okazać się niemiarodajny.


Literatura:

[1] PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności.


Zobacz też:

Metoda Ve-Be

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Wibrowanie betonu

Pielęgnacja betonu

Metoda oznaczenia stopnia zagęszczalności
Udostępnij:
Metoda oznaczenia stopnia zagęszczalności
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022