Budowa Projektowanie
blachy uszczelniające

Blachy uszczelniające

Jednym z wyrobów stosowanym do uszczelnienia poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych są blachy uszczelniające. Są to materiały wykonane z blachy stalowej lub ocynkowanej pokrytej jedno- albo dwustronnie powłokami uszczelniającymi, np. masami bitumicznymi bądź bentonitowymi, co zapewnia dobrą przyczepność do betonu. …

Czytaj Więcej

Budowa Projektowanie

Taśmy i sznury pęczniejące

Materiałami wykorzystywanymi do uszczelniania przerw technologicznych w konstrukcjach betonowych, przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styków konstrukcji są taśmy i sznury pęczniejące. Produkuje się je na bazie bentonitu bądź pęczniejących tworzyw sztucznych. Mają formę taśmy lub sznura o przekroju prostokątnym, kwadratowym, owalnym lub kołowym. …

Czytaj Więcej

Budowa Projektowanie
Uszczelniające taśmy PVC

Taśmy uszczelniające PVC

Jednym z wyrobów stosowanym do uszczelnienia poziomych i pionowych przerw roboczych oraz dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych są taśmy uszczelniające PVC. Wytwarza się je z miękkiego tworzywa sztucznego. Najczęściej produkowane są z PVC bądź kauczuku. Mogą być odporne lub nieodporne na działanie bitumu. Posiadają …

Czytaj Więcej

Prawo i finanse
spółka komandytowa

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Może ona zostać utworzona przez co najmniej dwóch wspólników. Charakterystyczne dla spółki komandytowej jest występowanie dwóch rodzajów wspólników: komplementariusza i komandytariusza. Ich pozycja w przedsiębiorstwie jest znacznie zróżnicowana. Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który przypomina wspólnika spółki …

Czytaj Więcej

Budowa Projektowanie
Hydroizolacja powłokowa fundamentów

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych

Zapewnienie szczelności konstrukcji jest jednym z głównych wymogów jakościowych budynków. Na wybór sposobu uszczelnienia mają wpływ warunki gruntowo-wodne, agresywność wód gruntowych, sposób posadowienia, rodzaj fundamentu czy też obecność dylatacji. Jedną z metod ograniczających wnikanie wody jest hydroizolacja powłokowa części podziemnych, wykonywana na elementach istniejących bądź …

Czytaj Więcej