Rodzaje połączeń spawanych - opis, symbole i rysunki
Rodzaje połączeń spawanych, spawacz spawający konstrukcję stalową automatem spawalniczym

Rodzaje połączeń spawanych

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8 połączenie jest miejscem, w którym zbiegają się co najmniej dwa elementy tworzące zespół przenoszący siły wewnętrzne lub momenty występujące w tym miejscu. Do najpopularniejszych połączeń należą połączenia spawane oraz połączenia śrubowe. Poniżej omówimy, czym są i jakie wyróżniamy rodzaje połączeń spawanych.

Połączenia spawane to złącza powstające w wyniku łączenia materiałów poprzez stopienie łączonych elementów konstrukcji. Topienie materiałów następuje przy pomocy łuku elektrycznego stosując do tego dodatkowe materiały spawalnicze, takie jak: gazy, drut lub elektroda, tworząc w miejscu połączenia jeziorko spawalnicze, które po ostygnięciu tworzy spoinę. W każdym połączeniu spawanym można wyróżnić następujące obszary: spoina, lico, strefy wpływu ciepła oraz spawanego materiału, linie wtopienia, grań i nadlew.

Rodzaje połączeń spawanych
Obszary połączeń spawanych: 1 – spoina, 2 – materiał spawany, 3 – lico spoiny, 4 – grań, 5 – linia wtopienia, 6 – strefa wpływu ciepła, 7 – nadlew, 8 – brzegi materiału spawanego, które uległy wtopieniu.

Gdzie:

  • lico – powierzchnia spoiny od strony nakładania, która w przypadku prawidłowego wykonania jest lekko wypukła,
  • grań – jest to przeciwległa do lica spoiny powierzchnia, powstała podczas nakładania warstwy spoiny,
  • linia wtopienia – linia pomiędzy spoiną i strefą wpływu ciepła (linia przetopu),
  • strefa wpływu ciepła – jest to granica, w której podczas procesu spawania dochodzi do zmian strukturalnych/mechanicznych materiału,
  • nadlew – wypukłość spoiny powyżej powierzchni spawanego materiału.

Prawidłowo wykonane połączenia spawane stanowi połączenie nierozłączne, oznacza to, że zerwanie połączenia jest możliwe wyłącznie poprzez zniszczenie.

Rodzaje połączeń spawanych – spoiny i ich oznaczenia

Spoiny czołowe

Spoiny czołowe – powstają w wyniku połączenia dwóch elementów. Ze względu na rodzaj przetopu wyróżnia się dwa rodzaje spoin czołowych: spoiny czołowe z pełnym i niepełnym przetopem. Spoiny z pełnym przetopem obejmują całą grubość elementu, natomiast z niepełnym przetopem wyłącznie część elementu.

Rodzaje połączeń spawanych - spoiny czołowe
Rodzaje spoin czołowych i ich oznaczenia.

Spoiny pachwinowe

połączenia spawane - spoina pachwinowa
Spoina pachwinowa

Spoiny pachwinowe wykonuje się w rowku powstałym w wyniku połączenia dwóch elementów. Zarówno dla złącz przylgowych, jak i kątowych ścianki spawanych elementów nie są ukosowane.

Spoina brzeżna

Rodzaje połączeń spawanych - spoina brzeżna
Spoina brzeżna

Spoiny brzeżne wykonuje się na całej grubości blachy poprzez przetopienie jej krawędzi bez dodawania spoiwa. W przypadku spoin brzeżnych grubość blach nie może być większa niż 3 mm.

Spoina otworowa

spoiny otworowe
Spoina otworowa

Spoiny otworowe powstają w wyniku wypełnienia spoiwem otworów okrągłego bądź podłużnego. Metoda stosowana w przypadku połączeń zakładowych.

Zobacz też:

Dokumentacja technologiczna spawania

Badania połączeń spawanych

BHP przy pracach spawalniczych

rodzaje połączeń spawanychspoiny czołowespoiny pachwinowe
Udostępnij:
Rodzaje połączeń spawanych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022