Hydroizolacja powłokowa vs. biała wanna w budownictwie podziemnym
Hydroizolacja powłokowa fundamentów, żelbetowa ściana fundamentowa, zbrojenie ściany fundamentowej, izolacja przeciwwilgociowa ściany fundamentowej

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych

Zapewnienie szczelności konstrukcji jest jednym z głównych wymogów jakościowych budynków. Na wybór sposobu uszczelnienia mają wpływ warunki gruntowo-wodne, agresywność wód gruntowych, sposób posadowienia, rodzaj fundamentu czy też obecność dylatacji. Jedną z metod ograniczających wnikanie wody jest hydroizolacja powłokowa części podziemnych, wykonywana na elementach istniejących bądź będących w trakcie realizacji.

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych – rodzaje

W zależności od warunków gruntowo-wodnych i rodzaju zagrożenia wodą hydroizolacje powłokowe dzielimy na:

 • izolacje przeciwwilgociowe – wykonywane, gdy budynek posadowiony jest powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, a więc nie występuje stałe ciśnienie wody na konstrukcję,
 • izolacje przeciwwodne – wykonywane, gdy budynek posadowiony jest powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych bądź w przypadku posadowienia poniżej wody gruntowej, wówczas rodzaj otaczającego gruntu nie ma znaczenia. Stosowane głównie w miejscach o stałym naporze wody, które wywiera ciśnienie hydrostatyczne.

W zależności od miejsca usytuowania i sposobu ułożenia hydroizolacje powłokowe dzielimy na:

 • izolacje poziome – stosowane do uszczelnienia m.in. ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych,
 • izolacje pionowe – do zabezpieczenia np. płyty fundamentowej, płyty stropowej.

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych – wymagania ogólne

Podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • ciągłość i szczelność układu oddzielającego budynek/jego część od wody bądź pary wodnej,
 • ścisłe przyleganie do izolowanego podłoża (brak pęknięć, wgłębień lub wybrzuszeń, gładka powierzchnia),
 • ciągłość w przechodzeniu izolacji poziomej w izolację pionową,
 • indywidualny projekt rodzaju i ilości zastosowanych warstw hydroizolacyjnych uzależniony od warunków gruntowo-wodnych oraz poziomu posadowienia,
 • wyprowadzenie izolacji pionowej na min. 50 cm powyżej poziomu terenu oraz zabezpieczenie jej przed wnikaniem wód opadowych pod izolację,
 • odpowiedni dobór izolacji pionowych i poziomych tak, aby nie oddziaływały na siebie destrukcyjnie,
 • uszczelnienie miejsc przebić izolacji przewodami, rurami instalacyjnymi bądź innymi elementami w taki sposób, aby nie dopuścić do przecieków wody do wnętrza budynku,
 • zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających prawidłowe ułożenie izolacji
  • przed rozpoczęciem robót izolacyjnych wykonanie prac mogących uszkodzić warstwy hydroizolacji,
  • wykonywanie robót izolacyjnych w temperaturze otoczenia nie niższej niż wskazana przez producenta danego materiału,
 • zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przerw dylatacyjnych i przerw roboczych, np. za pomocą taśm uszczelniających.

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych budynków

Do izolacji przeciwwilgociowych można zaliczyć:

 • masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,
 • papy asfaltowe,
 • folie z tworzyw sztucznych,
 • preparaty iniekcyjne – tylko izolacje poziome (zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym wody z gruntu).

Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych:

Podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • ułożenie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni wykonanej z izolacji nieodpornej na uszkodzenia mechaniczne (np. z mas bitumicznych), przed zasypaniem gruntem,
 • dodatkowe uszczelnienie miejsc mocowań izolacji mocowanych mechanicznie do podłoża (izolacje z folii polietylenowych),
 • zapewnienie szczelności na zakładach folii z tworzyw sztucznych, krawędzi poziomej na powierzchni ściany, w miejscach załamań izolacji oraz na połączeniu z izolacją poziomą. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie z tworzyw sztucznych mogą być stosowane jedynie jako dodatkowa warstwa drenażowa.

Izolacje przeciwwodne części podziemnych budynków

Do izolacji przeciwwodnych można zaliczyć:

 • laminaty z mas hydroizolacyjnych,
 • papy asfaltowe,
 • folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu,
 • powłokowe masy hydroizolacyjne na bazie cementu,
 • preparaty na bazie cementu penetrujące w głąb podłoża.

Podział hydroizolacji ze względu na materiały:

 • mineralne:
  • izolacje powłokowe (folie w płynie, szlamy, powłoki krystalizujące),
  • izolacje rolowe (maty bentonitowe, maty bentonitowo-haloizytowe,
 • bitumiczne:
  • powłokowe cienkowarstwowe (rozpuszczalnikowe, dyspersje wodne),
  • powłokowe grubowarstwowe (jednoskładnikowe, wieloskładnikowe),
  • izolacje rolowe (membrany samoprzylepne, papy),
 • z tworzyw sztucznych:
  • powłokowe cienkowarstwowe (rozpuszczalnikowe, dyspersje wodne),
  • powłokowe grubowarstwowe (jednoskładnikowe, wieloskładnikowe),
  • izolacje rolowe (membrany samoprzylepne, papy).

Wymagania dotyczące izolacji przeciwwodnych:

Podczas wykonywania izolacji przeciwwodnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • stronę parcia wody; izolacje z wyrobów rolowych oraz laminatów należy wykonywać od strony parcia wody, natomiast izolacje z mas na bazie cementu można wykonywać zarówno od strony parcia wody, jak i przeciwnej, jeśli jest to potwierdzone badaniami laboratoryjnymi,
 • obniżenie poziomu wody gruntowej na co najmniej 30 cm poniżej poziomu wykonywanej izolacji do momentu wykonania warstwy dociskowej (w przypadku posadowienia budynku poniżej poziomu zwierciadła wody),
 • ustawienie ścianek dociskowych na podkładach ślizgowych (dwie warstwy papy podkładowej) i wykonanie ich na wysokość do poziomu 30 cm powyżej przewidywanego poziomu wody gruntowej; powyżej ścianki możliwe jest zredukowanie ilości warstw hydroizolacji, jeśli krawędź warstwy wierzchniej leży na warstwie położonej niżej,
 • zapewnienie szczelności połączenia i możliwości odkształceń słupa przechodzącego przez izolację,
 • wykonanie przejścia rur przez izolację wodochronną za pomocą urządzeń dławicowych.

Zobacz też:

Technologia “białej wanny” – hydroizolacja strukturalna

Mata bentonitowa

Mata bentonitowa – izolacja pionowa

hydroizolacja powłokowahydroizolacje bitumicznehydroizolacje mineralnehydroizolacje z tworzyw sztucznychmaty bentonitowemembrany samoprzylepnezaprawy mineralne
Udostępnij:
Hydroizolacja powłokowa części podziemnych
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022