Blachy uszczelniające w konstrukcjach: montaż i zastosowanie
blachy uszczelniające, zbrojenie płyty fundamentowej, deskowanie, startery ścian żelbetowych

Blachy uszczelniające

Jednym z wyrobów stosowanym do uszczelnienia poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych są blachy uszczelniające. Są to materiały wykonane z blachy stalowej lub ocynkowanej pokrytej jedno- albo dwustronnie powłokami uszczelniającymi, np. masami bitumicznymi bądź bentonitowymi, co zapewnia dobrą przyczepność do betonu. Grubość blachy nie może być mniejsza niż 0,6 mm.

Blachy uszczelniające – zastosowanie

Blachy uszczelniające stosuje się w przerwach roboczych stale i okresowo narażonych na działanie wody. Mogą one stanowić komponent innych elementów technologii „białej wanny”, takich jak listwy wymuszające rysy czy też szalunki tracone. Stosuje się je w celu:

  • uszczelnienia przerw roboczych na styku płyta fundamentowa – ściana zewnętrzna / ściana zbiornika (Rys. 1),
Blachy uszczelniające
Rys. 1 Uszczelnienie styku płyta fundamentowa – ściana zewnętrzna
  • wymuszenia i uszczelniania rys w ścianach fundamentowych zewnętrznych / ścianach zbiornika (Rys. 2 – Przekrój A-A),
  • uszczelnienia styku kolejno betonowanych odcinków ściany fundamentowej zewnętrznej / ściany zbiornika (styk ściana – ściana) (Rys. 2 – Przekrój B-B),
Rys. 2 Uszczelnienie przerw roboczych w ścianach fundamentowych zewnętrznych (styk ściana – ściana)
  • uszczelnienia przerwy roboczej w przegłębieniu płyty fundamentowej (Rys. 3),
Rys.3 Uszczelnienie przerwy roboczej w przegłębieniu płyty fundamentowej
  • szalowania i uszczelniania przerw roboczych płyty oraz ścian fundamentowych,
  • wymuszania i uszczelniania rys w płytach fundamentowych i stropowych.

Montaż

Blachę uszczelniającą montuje się w osi ściany przed betonowaniem płyty fundamentowej. Mocuje się ją do zbrojenia płyty za pomocą uchwytów montażowych dowiązanych do siatki górnej za pomocą drutu wiązałkowego. Należy zastosować minimum 1 klamrę na 1mb blachy, jednak zaleca się zmniejszenie tego rozstawu, aby zapewnić większą stabilność. Odpowiednie zamocowanie eliminuje zmiany położenia blachy w czasie trwania prac ciesielskich, zbrojarskich, a także podczas betonowania. Do połączenia odcinków blach stosuje się również szyny montażowe, które zapewniają zachowanie pełnej szczelności systemu. Zaleca się, aby głębokość zagłębienia blachy świeżym betonie wynosiła minimum 3 cm. W przypadku zastosowania blachy powlekanej jednostronnie, należy zamontować ją tak, aby powłoka znalazła się od strony napływającej wody. Przed samym betonowaniem należy usunąć część folii ochronnej.

Blacha uszczelniająca musi tworzyć ciągły system uszczelnień wraz z innymi materiałami uszczelniającymi. Poniżej przedstawiono sposób połączenia blachy uszczelniającej z taśmą PVC w miejscu przerwy roboczej w płycie fundamentowej (Rys. 4), a także w miejscu dylatacji płyty fundamentowej i ściany zewnętrznej (Rys. 5).

Rys. 4 Uszczelnienie styku ściany zewnętrznej z płytą
fundamentową w miejscu przerwy roboczej w płycie fundamentowej

Rys. 5 Uszczelnienie styku ściany zewnętrznej z płytą
fundamentową w miejscu dylatacji płyty fundamentowej i ściany zewnętrznej

Zobacz też:

Technologia “białej wanny” – hydroizolacja strukturalna

Płyta fundamentowa w technologii “białej wanny”

Ściany fundamentowe w technologii “białej wanny”

Udostępnij:
Blachy uszczelniające
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
1
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022