Obliczenie obciążenia śniegiem - strefy śniegowe
obciążenie śniegiem, mapa polski z podziałem na strefy obciążenia śniegiem

Obliczenie obciążenia śniegiem

Podstawową czynnością podczas projektowania obiektów jest zebranie obciążeń stałych oraz zmiennych oddziałujących na konstrukcję. Podstawowym obciążeniem zmiennym, jakie należy uwzględnić podczas projektowania jest obciążenie śniegiem. Wartość tego obciążenia zależy jednak od lokalizacji, w jakiej będzie się znajdował nasz obiekt. W tym celu sporządzono mapę z podziałem na strefy śniegowe. Mapę tą można znaleźć w normie PN-EN 1991-1-3, według której podział stref kształtuje się następująco:

Strefy śniegowe Obliczenie obciążenia śniegiem
Podział obszaru Polski na strefy śniegowe według normy PN-EN 1991-1-3.

Zgodnie z zamieszczonym podziałem, dla każdej ze stref zostały przypisane bazowe obciążenia gruntu, które wynoszą:

strefy obciążenia śniegiem - wartości obciążenia Obliczenie obciążenia śniegiem

gdzie:
A – wysokość n.p.m.,
Sk – wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu.

Wyznaczając wartość obciążenia śniegiem należy rozpatrzeć dwa warianty obciążenia wykonując obliczenie w przypadku:

 • warunków normalnych, gdzie ryzyko pojawienia się dużych opadów śniegu (zasp śnieżnych) jest znikome. W tej sytuacji należy uwzględnić obciążenie równomiernie i nierównomiernie rozłożone dla sytuacji: przejściowej i trwałej,
 • warunków wyjątkowych dotyczących obfitych opadów śniegu. W takiej sytuacji należy uwzględnić obciążenie równomiernie i nierównomiernie rozłożone oraz współczynnik kształtu dachu (sytuacja obliczeniowa: przejściowa, trwała i wyjątkowa).

Współczynnik kształtu dachu

Współczynnik zależy od rodzaju dachu (np. jednopołaciowy, dwupołaciowy, wielopołaciowy) oraz od tego czy na dachu znajdują się tzw. przeszkody (np. attyki). Poniżej pokazano przykładowe rozkłady obciążenia śniegiem w zależności od rodzaju dachów:

Obliczenie obciążenia śniegiem
Współczynnik kształtu dachu w przypadku dachów jednopołaciowych wg PN-EN 1991-1-3.

Obliczenie obciążenia śniegiem strefy śniegowe - współczynnik kształtu dachu w przypadku połaci dwupołaciowych
Współczynnik kształtu dachu w przypadku dachów dwupołaciowcyh wg PN-EN 1991-1-3.

Obliczenie obciążenia śniegiem strefy śniegowe - współczynnik kształtu dachu w przypadku połaci dwupołaciowych
Współczynniki kształtu dachu w przypadku dachów wielopołaciowych wg PN-EN 1991-1-3.

Wartość współczynnika kształtu dachu μ1 oraz μ2 uzależniona jest od kąta nachylenia dachu i wynosi odpowiednio:

Obciążenie śniegiem strefy śniegowe - współczynnik kształtu dachu a kąt nachylenia połaci dachowej

Obliczenie obciążenia śniegiem wg Eurokodu

Wartość obciążenia śniegiem wyznacza się na podstawie poniższych wzorów:

 • sytuacja obliczeniowa przejściowa i trwała:
\[
S = μ_iC_eC_ts_k
\]
 • sytuacja wyjątkowa, gdzie obciążenie śniegiem stanowi oddziaływanie wyjątkowe:
\[
S = μ_iC_eC_ts_{Ad}
\]
 • sytuacja wyjątkowa, gdy zaspy śnieżne traktowane są jako oddziaływanie wyjątkowe:
\[
S = μ_is_k
\]

gdzie:
μi – współczynnik kształtu dachu,
sk – wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu,
sAd – wartość obliczeniowa wyjątkowego obciążenia śniegiem gruntu dla danej lokalizacji,
Ce – współczynnik ekspozycji,
Ct – współczynnik termiczny.

Wartość współczynnika ekspozycji wynosi odpowiednio:

 • 0,8 – gdy teren wystawiony jest na działanie wiatru,
 • 1,0 – teren normalny,
 • 1,2 – gdy teren jest osłonięty od wiatru.

Współczynnik termiczny:

Współczynnik termiczny stosuje się w celu zmniejszenia obciążenia śniegiem dachów o wysokim współczynniku przenikania ciepła, np. dachy przeszklone, w których dochodzi do topnienia śniegu przez unoszące się ciepło. We wszystkich innych przypadkach wartość tego współczynnika przyjmuje się: Ct = 1,0

Zobacz też:

Strefy przemarzania gruntu

obciążenie śniegiemstrefy śniegowe
Udostępnij:
Obliczenie obciążenia śniegiem
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
2
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022