Budowa
schody stalowe

Schody stalowe

Integralnym elementem każdego budynku umożliwiającym komunikację między różnymi poziomami są schody. Powinny one spełniać obowiązujące wymagania techniczne, które szczegółowo określono w Dz.U. 2019 poz. 1065 “Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, o czym pisaliśmy w odrębnym artykule Wymagania techniczne schodów i pochylni. …

Czytaj Więcej