Prawo i finanse
prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające zakładanie spółki w nowej formie – prostej spółki akcyjnej. Stanowi ona eksperymentalną mieszankę przepisów dotychczas znanych spółek kapitałowych, czyli spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Wiele przyjętych w niej rozwiązań jest jednak zupełnie nowych w polskim …

Czytaj Więcej

Podatki i księgowość Prawo i finanse
Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Dnia 1 września 2019 roku wprowadzono obowiązek prowadzenia wykazu informacji o podatnikach VAT – tzw. biała lista podatników VAT. Regulacja jest następstwem dodania art. 96b do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który nałożył na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek stworzenia i aktualizowania elektronicznego …

Czytaj Więcej

Podatki i księgowość Prawo i finanse
split payment

Split payment 2021

Stosowanie split payment może być obligatoryjne w przypadku zakupu niektórych towarów i usług. Dlatego zarówno sprzedawca, jak i nabywca muszą w przypadku każdej faktury analizować czy nie powinien mieć zastosowania mechanizm podzielonej płatności. Każdorazowa analiza faktur pod tym kątem chroni przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. …

Czytaj Więcej

Podatki i księgowość Prawo i finanse
Samochód w firmie

Samochód w firmie

Samochód w firmie dla wielu rodzajów branż jest niezbędnym elementem. Jedni przedsiębiorcy do celów działalności gospodarczej wykorzystują swój prywatny pojazd, inni zaś z firmowego samochodu korzystają do celów prywatnych. Polskie prawo umożliwia nam stosowanie kilku wariantów. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto przeanalizować płynące z poszczególnych …

Czytaj Więcej