Strefy przemarzania gruntu - głębokość przemarzania
Strefy przemarzania gruntu, mapa polski przedstawiająca strefy przemarzania gruntu

Strefy przemarzania gruntu

Głębokość przemarzania gruntu jest jednym z czynników decydujących o głębokości posadowienia fundamentów. Posadowienie fundamentów na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu zapobiega powstaniu uszkodzeń na skutek gruntów wysadzinowych. Wysadziny mrozowe powstają podczas zamarzania wody znajdującej się w gruncie, zwiększając jego objętość. Największe ryzyko pojawienia się tego zjawiska występuje w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych oraz na gruntach takich jak gliny i iły. Uszkodzenia powstają w wyniku nierównomiernego przemieszczania się fundamentów podczas zamarzania gruntów, jak i rozmarzania w porze wiosennej. W związku z powyższym istotne jest, aby dolny poziom fundamentów znajdował się poniżej strefy przemarzania gruntu.

W celu określenia głębokości przemarzania gruntów sporządzono mapę określającą strefy przemarzania. Mapa ta została zamieszczona w normie PN-81/B-03020 obowiązującej do 2010 r. Norma PN-81/B-03020 została zastąpiona przez Eurokod PN-EN 1997-1 oraz PN-EN 1997-2, jednak mapa określająca strefy przemarzania nie została zaktualizowana, wobec czego mapa zamieszczona w polskiej normie stanowi punkt odniesienia w celu określenia strefy przemarzania gruntu.

Strefy przemarzania gruntu według normy PN-81/B-03020:

  • I – 0,8 m,
  • II – 1,0 m,
  • III – 1,2 m,
  • IV – 1,4 m.

Podział stref kształtuje się następująco:

Podział obszaru Polski na strefy przemarzania gruntu według normy PN-81/B-03020.

Innymi czynnikami decydującymi o głębokości posadowienia fundamentów jest:

  • użytkowanie (dom podpiwniczony lub niepodpiwniczony),
  • poziom wód gruntowych,
  • posadowienie przyległych budynków,
  • poziom, na jakim znajdują się grunty nośne.

Zobacz też:

Rodzaje fundamentów bezpośrednich

Technologia “białej wanny” – hydroizolacja strukturalna

Płyta fundamentowa w technologii “białej wanny”

Ściany fundamentowe w technologii “białej wanny”

strefy przemarzania gruntu
Udostępnij:
Strefy przemarzania gruntu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
3 reakcji
love
0
like
2
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022