Nośność elementu z otworami
Nośność elementu z otworami

Nośność elementu z otworami

Obliczając nośność elementu z otworami należy przyjmować przekrój netto, czyli po odjęciu od przekroju brutto wykonanych otworów. Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1 obliczając nośność elementów z otworami należy stosować redukcję pola przekroju o pole otworów. Ponadto w takich przekrojach wymaga się dodatkowego sprawdzenia naprężeń rozrywających, ponieważ otwory w przekroju powodują nierównomierny rozkład naprężeń oraz ich wzrost.

Nośność elementu z otworami

Podczas obliczeń nośności elementu rozciąganego należy sprawdzić następujący warunek [1]:

\[
{N_{Ed}} ≤ {N_{t,Rd}}
\]

gdzie:

 • NEd – siła podłużna (rozciągająca) występująca w przekroju (obliczeniowa siła podłużna),
 • Nt,Rd – obliczeniowa nośność przy rozciąganiu.

Zgodnie z normą [1] nośność elementu z otworami należy obliczać według następującego wzoru:

\[
N_{u,Rd} = \frac {0,9 \cdot A_{net} \cdot f_u}{Ү_{M2}}
\]

gdzie:

 • Anet – pole przekroju netto po uwzględnieniu otworów na łączniki,
 • fu – wytrzymałość stali na rozciąganie,
 • ҮM2 – współczynnik materiałowy γM2 = 1,25,
 • 0,9 – współczynnik uwzględniający niezamierzone mimośrody oraz spiętrzenia naprężeń.

Ostatecznie obliczeniowa nośność na rozciąganie stanowi wartość minimalną z dwóch wartości: nośność elementu po uwzględnieniu otworów oraz nośność elementu bez otworów:

\[
N_{t,Rd}=min \{ N_{t,Rd1}, N_{t,Rd2}\}
\]

Nośność przekroju bez otworów, czyli nośność plastyczną przekroju, oblicza się według następującego wzoru:

\[
N_{t,Rd1}=N_{pl,Rd}= \frac{A \cdot f_y}{\gamma_{M0}}
\]

gdzie:

 • A – pole przekroju poprzecznego elementu bez otworów,
 • fy – granica plastyczności stali,
 • ҮM0 = 1,0 – współczynnik częściowy, w przypadku sprawdzania nośności przekroju poprzecznego.

Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] Kozłowski A. Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Część pierwsza wybrane elementy i połączenia. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009.


Zobacz też:

Klasy przekroju stalowego

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Budownictwokonstrukcje staloweNośność elementu z otworami
Udostępnij:
Nośność elementu z otworami
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
1
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022