Pozycje spawania
Pozycje spawania

Pozycje spawania

Znajomość pozycji spawania jest niezbędnym czynnikiem w procesie wytwarzania konstrukcji stalowych. Pozycje spawania mają bezpośredni wpływ na jakość wykonanych spoin. Przyjęcie niewłaściwej pozycji spawania może utrudnić, a nawet uniemożliwić wykonanie złącza spawanego. Dlatego istotne jest uwzględnienie pozycji spawania już na etapie projektowania oraz tworzenia dokumentacji technologicznej spawania (instrukcji technologicznej spawania WPS).

Pozycje spoin

Pozycje spoin i ich oznaczenia określono w normie PN-EN ISO 6947 „Spawanie i procesy pokrewne – Pozycje spawania”, zgodnie z którą:

PA – Pozycja podolna
PB – Pozycja naboczna
PC – Pozycja naścienna
PD – Pozycja pułapowa
Pozycje spawania
PE – Pozycja sufitowa
Pozycje spawania
PF – Pozycja pionowa z dołu do góry 1) – tzw. pozycja podstawowa stosowana np. podczas egzaminowania spawaczy.
Pozycje spawania
PG – Pozycja pionowa z góry do dołu 1) – tzw. pozycja podstawowa stosowana np. podczas egzaminowania spawaczy.

Tabela 1. Określenia i symbole pozycji podstawowych według normy PN-EN ISO 6947

OkreśleniaOpisSymbol
Pozycja podolnaSpawanie w poziomie, oś spoiny pionowa, warstwa licowa na górzePA
Pozycja nabocznaSpawanie w poziomie, warstwa licowa skierowana w góręPB
Pozycja naściennaSpawanie w poziomie, oś spoiny poziomaPC
Pozycja okapowaSpawanie w poziomie ponad głową, warstwa licowa skierowana w dółPD
Pozycja sufitowaSpawanie w poziomie, ponad głową, oś spoiny pionowa, warstwa licowa skierowana w dółPE
Pozycja pionowa z dołu do górySpawanie w góręPF
Pozycja pionowa z góry w dółSpawanie w dółPG

Literatura:

[1] Ferenc K. “Spawalnictwo” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007,
[2] PN-EN ISO 6947 Spawanie i procesy pokrewne – Pozycje spawania.


Zobacz też:

Wpływ naprężeń spawalniczych na eksploatację konstrukcji

Dokumentacja technologiczna spawania

Badania połączeń spawanych

BHP przy pracach spawalniczych

Odkształcenia spawalnicze

Pozycje spawaniaspawalnictwo
Udostępnij:
Pozycje spawania
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022