Graniczne naprężenia przyczepności
Graniczne naprężenia przyczepności

Graniczne naprężenia przyczepności

Zapewnienie przyczepności granicznej uniemożliwia zniszczenie elementu w wyniku utraty przyczepności zbrojenia. Graniczne naprężenia przyczepności fbd w przypadku żebrowanych prętów zbrojeniowych wyznacza się zgodnie z następującym wzorem:

\[
f_{bd} = 2,25 \cdot η_1 \cdot η_2 \cdot f_{ctd}
\]

gdzie:

 • fctd – wartość obliczeniowa wytrzymałości betonu na rozciąganie, ze względu na zwiększoną kruchość betonu o wyższej wytrzymałości nie należy stosować wartości fctk,0,05 większych niż przypisane betonowi C60/75, o ile nie można wykazać, że średnie siły przyczepności przekraczają tę granicę,
 • η1 – współczynnik zależny od jakości warunków przyczepności oraz pozycji pręta w czasie betonowania – wynosi odpowiednio:
  • 1,0 – w sytuacji, gdy warunki są „dobre”,
  • 0,7 – w pozostałych przypadkach oraz dla prętów w elementach konstrukcji wykonywanych w formach ślizgowych, o ile nie można wykazać, że istnieją „dobre” warunki przyczepności,
 • η2 – współczynnik zależny od średnicy pręta – wynosi odpowiednio:
  • 1,0 w przypadku prętów o średnicy φ ≤ 32 mm,
  • (132 – φ)/100 dla prętów, których średnica φ > 32 mm.

Graniczne naprężenia przyczepności – warunki przyczepności według Eurokodu

Warunki przyczepności są dobre, jeśli:

 • pręty są ułożone względem poziomu pod kątem 45° – 90°:
warunki przyczepności zakotwienie prętów
 • pręty są ułożone pod mniejszym kątem i grubość elementu jest nie większa niż 250 mm:
warunki przyczepności zakotwienie prętów

Dobre warunki są również w sytuacji, gdy pręty znajdują się w grubszych elementach niż 250 mm. Są to pręty leżące w dolnej połowie grubości elementu oraz w przypadku elementów grubszych niż 600 mm, leżące co najmniej 300 mm od górnej krawędzi/powierzchni elementu.

warunki przyczepności zakotwienie prętów

Słabe warunki przyczepności występują w przypadku, gdy pod prętami ułożonymi w górnej części elementu znajduje się warstwa betonu grubsza niż 250 mm, natomiast dla elementów grubszych niż 600 mm warstwa betonu jest grubsza niż 300 mm.

warunki przyczepności zakotwienie prętów
Strefa niezakreskowana – dobre warunki przyczepności, strefa zakreskowana – słabe warunki przyczepności.

Literatura:

[1] PN-EN 1992-1+AC+Ap 1,2,3: 2008, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1:  Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] M. Knauff, “Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.


Zobacz też:

Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia

Otulina zbrojenia

Współpraca betonu i stali

Graniczne naprężenia przyczepnościkonstrukcje żelbetowe
Udostępnij:
Graniczne naprężenia przyczepności
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022