Napowietrzanie mieszanki betonowej
Napowietrzanie mieszanki betonowej

Napowietrzanie mieszanki betonowej

Napowietrzanie mieszanki betonowej to proces, podczas którego dochodzi do wytworzenia dodatkowych porów powietrznych o odpowiednim rozmiarze, kształcie oraz rozmieszczeniu. Zabieg ten ma na celu zwiększenie odporności betonu na działanie ujemnych temperatur, w wyniku których istnieje ryzyko powstania tzw. korozji mrozowej, czyli naprzemiennego zamrażania i rozmrażania betonu. Podczas zamarzania woda zgromadzona w porach betonu zwiększa swoją objętość powodując uszkodzenie struktury betonu w postaci pęknięć, zarysowań, złuszczeń bądź odprysków.

Na czym polega napowietrzanie mieszanki betonowej?

Odpowiednie napowietrzenie mieszanki betonowej polega na wytworzeniu w jej strukturze drobnych i sferycznych pęcherzyków powietrznych o regularnym rozmieszczeniu. Pęcherze powietrzne utworzone w mieszance betonowej powinny tworzyć przerwany system porów kapilarnych składający się z niepołączonych ze sobą porów. Odpowiednio napowietrzona mieszanka betonowa powinna się charakteryzować:

  • zawartością powietrza wynoszącą od 4 do 6 %,
  • możliwie jak największą liczbą mikroporów mniejszych niż 0,3 mm, których ilość w napowietrzonej mieszance betonowej nie powinna być mniejsza niż 1,5 %,
  • wskaźnikiem rozmieszczenia porów wynoszącym od 0,2 do 0,25 mm.

Jak zbadać zawartość powietrza w mieszance betonowej?

W celu wykonania pomiaru zawartości powietrza w mieszance betonowej należy użyć specjalnego aparatu pomiarowego, Porozymetru, wytwarzającego ciśnienie wyrównawcze. Urządzenie posiada specjalną komorę, w której wytwarza się ciśnienie pompą ręczną bądź elektryczną oraz pojemnik testowy. Badanie należy rozpocząć od wypełnienia pojemnika testowego mieszanką betonową lub zaprawą. Po wypełnieniu pojemnika testowego przychodzi czas na wytworzenie ciśnienia w specjalnej komorze, a następnie otworzeniu zaworu przelewowego odpowiedzialnego za wyrównanie ciśnienia w pojemniku testowym. Wynik badania odczytuje się na podstawie spadku ciśnienia w naczyniu testowym. Wskazuje zawartość powietrza znajdującego się w zaprawie lub w mieszance betonowej. Odczyt pomiarów ułatwia znajdujący się w Porometrze nanometr ze wskaźnikiem wartości napowietrzenia.

Czynniki wpływające na jakość napowietrzenia mieszanki betonowej

Jakość napowietrzenia mieszanki betonowej zależy od następujących czynników:

  • rodzaju, ilości, a także klasy wytrzymałości cementu,
  • zawartości frakcji od 0,25 do 0,5 mm,
  • dodatku do betonu,
  • czasu przygotowania, mieszania mieszanki betonowej,
  • prędkości mieszania.

Literatura:

[1] PN-EN 206 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
[2] PN-EN 12350-7 – Badania mieszanki betonowej — Część 7: Badanie zawartości powietrza — Metody ciśnieniowe.


Zobacz też:

Klasy ekspozycji betonu

Konsystencja betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Wibrowanie betonu

Pielęgnacja betonu

Fibrobeton

kundennote_com Pixabay
Napowietrzanie mieszanki betonowej
Udostępnij:
Napowietrzanie mieszanki betonowej
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022