Minimalne i maksymalne zbrojenie ścian żelbetowych
Minimalne i maksymalne zbrojenie ścian żelbetowych

Minimalne i maksymalne zbrojenie ścian żelbetowych

Ogólne wymagania dotyczące minimalnego i maksymalnego zbrojenia ścian żelbetowych zawarto w normie PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, zgodnie z którą minimalne i maksymalne zbrojenie pionowe ścian żelbetowych powinno mieć pole przekroju równe:

 • Zbrojenie minimalne:
\[
A_{s, v, min} =0,002 \cdot A_c \label{As_min}
\]
 • Zbrojenie maksymalne:
\[
A_{s,v, max} =0,04 \cdot A_c \label{As_max}
\]

gdzie:

 • Ac – pole przekroju ściany.

W przypadku, gdy minimalne pole przekroju zbrojenia As,v,min jest wystarczające, norma zaleca stosowanie przy każdej powierzchni ściany umieścić połowę tego zbrojenia.

 • Rozstaw prętów pionowych

Rozstaw pomiędzy dwoma sąsiednimi prętami pionowymi powinien spełniać następujące warunki:

\[
s_v \le 400 \, mm \quad oraz \quad s_v \le 3\cdot t \label{s_v}
\]

gdzie:

 • t – grubość ściany lub tarczy.
Zbrojenie poziome

Przy każdej powierzchni bocznej należy umieścić zbrojenie poziome rozmieszczone równolegle do płaszczyzny ściany. Przekrój zbrojenia poziomego nie powinien być mniejszy niż:

\[
A_{s,h} \ge min [ 0,001 A_c \, ; \, 0,25 \cdot A_{s,v} ]
\]
 • Rozstaw prętów poziomych

Rozstaw prętów poziomych powinien spełniać następujący warunek:

\[
s_v \le 400 \, mm
\]
Zbrojenie poprzeczne

W przypadku, gdy pole przekroju zbrojenia pionowego obu powierzchni jest większe niż 0,02Ac, zaleca się stosować zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion spełniając wymagania takie same jak dla słupów:

 • Średnica zbrojenia poprzecznego

Średnica zbrojenia poprzecznego tzn.: strzemion siatek, spiral w przypadku słupów o przekroju okrągłym powinna być mniejsza od 6 mm, a także stanowić 25% największej średnicy zbrojenia podłużnego.

 • Rozstaw zbrojenia poprzecznego

Rozstaw zbrojenia poprzecznego nie powinien być większy niż:

 • 400 mm,
 • 20 średnic zbrojenia podłużnego,
 • długości mniejszego z boków słupa.

Rozstaw zbrojenia należy zmniejszyć do s2=0,6s1 w następującej sytuacjach:

 • zarówno powyżej, jak i poniżej belki lub płyty na odcinkach równej długości większego boku słupa l2=h.

UWAGA: Jeśli zbrojenie główne umieszczone jest bliżej powierzchni ściany, należy wówczas stosować zbrojenie poprzeczne w postaci łączników, w ilości nie mniejszej niż 4 szt./m2. W przypadku stosowania siatek spajanych z prętów o średnicy ∅≤16 mm i otulinie zbrojenia większej niż 2∅ to zbrojenie poprzeczne nie jest wymagane.


Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.


Zobacz też:

Wiązki prętów zbrojeniowych

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Budownictwokonstrukcje żelbetoweMinimalne i maksymalne zbrojenie ścian żelbetowych
Udostępnij:
Minimalne i maksymalne zbrojenie ścian żelbetowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022