Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia zbrojenia - obliczenia
Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia, śatka zbrojeniowa, zbrojenie na odkładzie

Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia

Projektując konstrukcje żelbetowe istotne jest, aby już na etapie projektu w prawidłowy sposób określić minimalną wewnętrzną średnicę zagięcia. Dlaczego minimalna wewnętrzna średnica zagięcia jest tak ważna? W wyniku zbyt małego zagięcia prętów istnieje ryzyko pęknięcia, zniszczenia zbrojenia, a także doprowadzenie do uszkodzenia betonu przez występujące naprężenia w miejscach zagięć.

Aby zapobiec wyżej wymienionym zjawiskom, średnica trzpienia do gięcia, do której pręt jest doginany, nie może być mniejsza niż: φm,min. Minimalną średnicę φm,min dla haków prostych, półokrągłych, w pętlach, a także innych zakrzywionych odcinków zbrojenia można wyznaczyć z następujących wzorów:

\[
φ_{m,min} = 4φ, \quad gdy \quad φ ≤ 16 mm
\]

oraz:

\[
φ_{m,min} = 7φ, \quad gdy \quad φ > 16 mm
\]

gdzie:
φ – średnica wyginanego pręta.

Standardowe kształty zagięcia prętów wraz z długością zakotwienia lb,eq: a) haki proste, b) haki półokrągłe, c) pętla, d) na innych zakrzywionych prętach e) długość zakotwienia w przypadku przyspojonego pręta poprzecznego.
Minimalna średnica zagięcia.

Przedstawione wymagania na wyżej zamieszczonym rysunku zapobiegają wyłącznie przed uszkodzeniem zbrojenia. Jeśli dla zagięcia wewnętrznego:

  • wymagana długość zakotwienia nie wymaga długości większej niż 5φ, licząc od końca zagięcia,
  • zagięcie pręta nie jest zlokalizowane przy krawędzi betonu,
  • średnica zagięcia prętów zbrojeniowych zgadza się z wyżej przedstawionymi wymaganiami,

to w takiej sytuacji nie wymaga się sprawdzenia ze względu na zniszczenie betonu. W pozostałych przypadkach należy zwiększać średnicę zagięcia φm, tak, aby spełnić następującą nierówność:

\[
φ_{m,min} ≥ \frac {F_{bt}}{f_{cd}} (\frac {1}{a_b}+ \frac{1}{2φ})
\]

gdzie:
Fbt – siła rozciągająca w pojedynczym pręcie lub wiązance prętów w stanie granicznym nośności,
fcd – obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie,
ab – połowa odległości pomiędzy osiami analizowanego pręta bądź wiązki prętów mierzona prostopadle od płaszczyzny zagięcia. W przypadku pręta lub wiązki prętów bezpośrednio sąsiadującego z powierzchnią elementu przyjmuje się ab=cnom +0,5φ, gdzie cnom to grubość otulenia
.

Zobacz też:

Otulina zbrojenia

Skurcz betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Rodzaje cementów

Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia
Udostępnij:
Minimalna wewnętrzna średnica zagięcia
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022