Błędy w projektowaniu i montażu drewnianej więźby dachowej
Błędy projektowe i wykonawcze

Błędy projektowe i wykonawcze więźby dachowej

Najczęściej wybieraną konstrukcją dachu w przypadku budownictwa jednorodzinnego jest niewątpliwie konstrukcja drewniana. Trwałość drewnianej więźby dachowej zależy od wielu czynników m.in.: jakości stosowanych materiałów, wilgotności drewna czy impregnacji. Fundamentalnymi czynnikami wpływającymi na trwałość konstrukcji drewnianych jest zarówno projektowanie, jak i wykonawstwo. Pomimo tego, że technologia projektowania oraz wykonawstwa nie zmienia się od lat, wciąż zdarzają się błędy projektowe i wykonawcze.

Błędy projektowe

Projektowanie więźby dachowej wymaga indywidualnego podejścia. Wiąże się to z dokładną analizą obiektu (rodzaj dachu, rozpiętość, lokalizacja budynku) oraz obciążeniami działającymi na konstrukcję dachu (obciążenie: własne, eksploatacyjne, obciążenie śniegiem oraz wiatrem). Wynikiem obliczeń jest właściwe dobranie klasy drewna oraz przekrojów elementów więźby dachowej w zależności od rodzaju konstrukcji dachu, a następnie sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej. Projektowanie więźby dachowej jest więc bardzo złożonym procesem, podczas którego istnieje ryzyko popełnienia szeregu błędów. Do najczęściej popełnianych błędów projektowych można zaliczyć:

 • nadmierne uproszenie obliczeń statyczno-wytrymałościowych,
 • nieprawidłowe dobranie przekrojów oraz klasy drewna, w wyniku czego elementy mogą się nadmiernie uginać,
 • przewymiarowanie elementów więźby,
 • uproszczenie dokumentacji projektowej – brak szczegółów (detali) rozwiązań projektowych węzłów.

Błędy wykonawcze

Lista błędów popełnianych przez brygady wykonawcze jest znacznie większa niż podczas projektowania. Do najczęściej popełnianych błędów wykonawczych można zaliczyć:

 • zastosowanie innej klasy drewna niż założono w projekcie,
 • stosowanie drewna o zbyt dużej wilgotności,
 • brak kontroli nad stosowanym drewnem, wbudowywanie drewna posiadającego np. pęknięcia, sęki, zgnilizny, ślady korników, itp.,
 • nieprawidłowo wykonana impregnacja drewna lub jej całkowity brak,
 • nieprawidłowe wykonanie węzłów,
 • niestaranny montaż, złe spasowanie elementów, itp.,
 • wprowadzenie zmian projektowych bez wcześniejszych uzgodnień z projektantem, np. zmiana pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną,
 • pominięcie niektórych elementów konstrukcyjnych, np. mieczy,
 • przerywanie elementów konstrukcyjnych stosując wymiany, np. w wyniku przesunięcia komina,
 • nieprawidłowe stosowanie łączników (np. niewłaściwe gwoździe, zbyt duża ilość gwoździ, brak nawierceń), w wyniku czego może dojść do pękania drewna,
 • wykonywanie zbyt dużych wrębów połączeń ciesielskich,
 • nieprawidłowe połączenie więźby dachowej z budynkiem (brak izolacji pomiędzy murłatą a ścianą),
 • brak dylatacji przy ścianach działowych pozwalającej na ugięcie więźby,
 • brak wiatrownic, w wyniku czego dach nie jest właściwie usztywniony,
 • nieprzestrzeganie technologii montażu więźby dachowej,
 • brak wentylacji dachu podczas wykonywania pokrycia,
 • nieprawidłowy montaż pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

Uniknięcie powyższych błędów wykonawczych zależy przede wszystkim od doświadczenia cieśli i dekarzy. Nie należy jednak zapominać o nadzorze podczas prowadzonych prac. Połączenie błędów projektowych i wykonawczych przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo związane z eksploatacją obiektu oraz na trwałość i estetykę dachu.


Zobacz też:

Obliczenie obciążenia śniegiem

Rodzaje pokryć dachowych

Dach płatwiowo-kleszczowy

Strefy przemarzania gruntu

Błędy projektowe i wykonawcze
Udostępnij:
Błędy projektowe i wykonawcze więźby dachowej
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022