Wiązar płatwiowo-kleszczowy: budowa i zastosowanie
wiązar dachowy drewniany, krokwie, rozwiązanie więźby dachowej, Dach-platwiowo-kleszczowy

Dach płatwiowo-kleszczowy

Wiązar płatwiowo-kleszczowy znajduje swoje zastosowanie w budynkach, w których szerokość wynosi więcej niż 10 m. Nachylenie połaci dachowych nie powinno być większe niż 35˚ w przypadku, gdy więźba nie posiada zastrzałów oraz 45˚ z zastrzałami. Ponadto w przypadku większych rozpiętości stosuje się konstrukcje jedno-, dwu- lub trójstolcowe. Zarówno ramy stolcowe, jak i wiązary pełne dachu są głównymi elementami dachu odpowiedzialnymi za przenoszenie obciążeń na strop i ściany. Dach płatwiowo-kleszczowy można wykonać zarówno ze ścianą kolankową, jak i bez ściany. Wiązar składa się z takich elementów, jak:

  • krokwie,
  • płatwie/murłaty,
  • słupy,
  • miecze,
  • zastrzały.
Wiązar płatwiowo-kleszczowy
Krokwie

Są elementami nadającymi połaci dachowej projektowany spadek. W zależności od obciążeń ich rozstaw wynosi od 70 do 120 cm. Pod względem schematu statycznego krokwie są elementami dwuprzęsłowymi, w których stosunek dolnego przęsła do górnego wynosi 1 : 0,6. Przekrój poprzeczny krokwi stanowi prostokąt o proporcjach (1/2 do 1/4)h (gdzie h to wysokość krokwi).

Płatwie/murłaty

Płatwie są elementem więźby układanym równolegle do kalenicy, stanowiąc podparcie dla krokwi. Można wyróżnić następujące rodzaje płatwi: stropowe, pośrednie, kalenicowe. Płatwie stropowe układane na murze lub wieńcu nazywane są murłatą. Innym rodzajem płatwi jest podwalina. Jest to belka, na której opiera się słupy. W przypadku płatwi pośrednich belki podpiera się słupami.

Słupy

Słupy są elementem odpowiedzialnym za przekazanie pionowych obciążeń z płatwi na strop. W celu równomiernego rozłożenia obciążeń skupionych słupy ustawia się na podwalinach, rozkładając obciążenie na belki bądź większą powierzchnię stropu.

Miecze

Miecze są to elementy ukośne połączone z płatwiami i słupami stanowiąc usztywnienie więźby dachowej w kierunku podłużnym. Ich zastosowanie wpływa na zmniejszenie rozpiętości płatwi. W zależności od pracy płatwi może wystąpić konieczność stosowania mieczy łączących zarówno płatwie z kleszczami w płaszczyźnie poziomej.

Zastrzały

Zastrzał jest dodatkową belką usztywniającą, łączoną ze słupami i podwalinami. Ukośne ustawienie belki usztywnia dodatkowo elementy pionowe konstrukcji. Zastrzały można stosować pojedynczo bądź w parach.

Ramy stolcowe

Rama stolcowa jest to połączenie słupów, płatwi z mieczami oraz podwalinami. W zależności od ilości zastosowanych ram w konstrukcji dachu można wyróżnić konstrukcje jedno-, dwustolcowe, itd.

Widok ściany stolcowej

Zobacz też

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Porównanie ceramiki budowlanej

dach płatwiowo-kleszczowy
Udostępnij:
Dach płatwiowo-kleszczowy
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022