Wytrzymałość muru na ściskanie - obliczenie wytrzymałości: wzory
Wytrzymałość muru na ściskanie, miniaturka cegieł ceramicznych

Wytrzymałość muru na ściskanie

Wytrzymałość muru na ściskanie zależy od: rodzaju zastosowanych elementów murowych, grupy elementów murowych, kategorii zaprawy, a także klasy wykonanych robót.

Rodzaje elementów murowych

Ze względu na rodzaj tworzywa wyróżnia się następujące rodzaje elementów murowych:

 • ceramiczne,
 • z betonu kruszywowego,
 • silikatowe,
 • z autoklawizowanego betonu komórkowego,
 • z kamienia sztucznego i naturalnego.

Kategorie elementów murowych

 • I kategoria – należą do niej elementy murowe o wytrzymałości na ściskanie deklarowanej z prawdopodobieństwem, że wystąpienie wytrzymałości jest mniejsze niż 5%,
 • II kategoria – należą do niej elementy niespełniające standardów z kategorii I.

Grupy elementów murowych

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 elementy murowe zostały podzielone na następujące grupy:

Zaprawy murarskie

Do wykonania murów stosuje się następujące zaprawy:

 • zwykłe,
 • do cienkich spoin,
 • inne zaprawy specjalne, np. zaprawy lekkie.

Ze względu na sposób ustalenia składu zaprawy wyróżnia się zaprawy:

 • projektowane – przygotowane fabrycznie,
 • przepisane – przygotowane na budowie.

W związku z tym wszystkie zaprawy do cienkich spoin zalicza się do grupy zapraw projektowanych.

Wytrzymałość zaprawy murarskiej na ściskanie fm określa się w zależności od rodzaju zaprawy:

 • dla zaprawy projektowej wytrzymałość na ściskanie określa producent,
 • w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie wytrzymałość zaprawy na ściskanie określa się na podstawie proporcji składników użytych do wyprodukowania zaprawy.

Wyróżnia się następujące klasy zapraw murarskich: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20 oraz Md. Symbol M oznacza klasę, natomiast liczba odpowiada wytrzymałości fm wyrażoną w MPa. Symbol d oznacza wytrzymałość na ściskanie większą niż 25 MPa.

Klasa wykonania robót

Wyróżnia się dwie klasy wykonania robót murarskich: klasę A i B. Klasę A można przyjąć w przypadku, gdy roboty murarskie wykonywane są przez wykwalifikowaną brygadę murarzy pod nadzorem mistrza murarskiego oraz inspektora. W innym przypadku należy przyjąć klasę B.

Wytrzymałość muru na ściskanie – obliczenia

 • Wytrzymałość charakterystyczna murów wykonanych na zaprawie zwykłej lub lekkiej:
\[
f_k = K⋅f_b^{0,7}⋅f_m^{0,3}
\]
 • Wytrzymałość charakterystyczna murów ceramicznych z cienkimi spoinami grupy 1 i 4, silikatowych, z betonu kruszywowego, a także z autoklawizowanego betonu komórkowego o fb ≥ 2,4 MPa:
\[
f_k = K⋅f_b^{0,85}
\]
 • Wytrzymałość charakterystyczna murów z cienkimi spoinami z autoklawizowanego betonu komórkowego:
\[
f_k = 0,8⋅K⋅f_b^{0,85}
\]
 • Wytrzymałość charakterystyczna murów z cienkimi spoinami z elementów ceramicznych grupy 2 i 3:
\[
f_k = K⋅f_b^{0,70}
\]

gdzie:
K – współczynnik zależny od rodzaju oraz grupy elementów murowych i zastosowanej zaprawy,
fb – znormalizowana wytrzymałość na ściskanie elementu murowego,
fm – wytrzymałość zaprawy na ściskanie.

 • Wyznaczenie obliczeniowej wytrzymałości muru na ściskanie:
\[
f_d = \frac{f_k}{γ_M}
\]

gdzie:
γM – współczynnik bezpieczeństwa ścian o grubości większej niż 15 cm.

Zobacz też

Wymagania konstrukcyjne ścian i murów

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Rodzaje wiązania cegieł w murze

Ścianki działowe

Wytrzymałość muru na ściskanie
Udostępnij:
Wytrzymałość muru na ściskanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022