Przyczyny uszkodzeń konstrukcji murowych: Analiza
ściana z cegły ceramicznej, spoiny w ścianie murowanej, konstrukcji murowych

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Konstrukcje murowe są jednymi z najtrwalszych konstrukcji stosowanych w budownictwie. W czasie ich eksploatacji ulegają zniszczeniom i degradacji, na ich powierzchni pojawiają się rysy, pęknięcia, którym należy zapobiegać. W tym celu należy odnaleźć przyczynę powstałych uszkodzeń. Do podstawowych przyczyn uszkodzeń konstrukcji murowych można zaliczyć:

 • błędy projektowe,
 • błędy wykonawcze,
 • nieprawidłowa eksploatacja,
 • zużycie materiałów,
 • oddziaływanie środowiska.
Błędy projektowe

Podczas projektowania konstrukcji murowych można popełnić następujące błędy:

 • nieprawidłowe określenie podłoża gruntowo-wodnego,
 • złe dobranie elementów murowych oraz zapraw,
 • przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowalności,
 • brak dylatacji, a także niewłaściwe ich rozmieszczenie,
 • źle zaprojektowane rozwiązanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
Błędy wykonawcze

Drugą z przyczyn mających największy wpływ na konstrukcje murowe to błędy popełniane na etapie wykonawstwa. Najczęściej popełniane błędy wykonawcze to:

 • zmiana materiałów murowych na materiały o innych parametrach technicznych niż te, które zostały założone na etapie projektowania,
 • niewłaściwa technologia murowania (niewłaściwe przycinanie elementów murowych stosując np. siekierę lub młotek, przez co nie można wykonać spoin o odpowiedniej grubości),
 • brak przewiązania elementów murowych,
 • nieodpowiednia grubość spoin,
 • niska jakość wykonanych prac (np. brak wypełnienia spoin, wbudowanie uszkodzonych elementów murowych, brak pionu itp.),
 • stosowanie różnych materiałów o innych parametrach wytrzymałościowych (np. wykonanie muru z ceramiki i silikatów),
 • nieprawidłowe zabezpieczenie podczas wykonywania prac w okresie zimowym (wilgoć występująca w murach bez odpowiedniego zabezpieczenia może doprowadzić do trwałych uszkodzeń elementów murowych oraz zaprawy).
Nieprawidłowa eksploatacja

Podczas eksploatacji obiektu można doprowadzić do powstania przyczyn, które z biegiem czasu mogą doprowadzić do degradacji konstrukcji. Do najczęściej popełnianych błędów eksploatacyjnych należy:

 • niewłaściwe użytkowanie budynku niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • oddziaływanie otoczenia na budynek,
 • brak konserwacji i remontów,
 • wykonanie wyburzeń, otworów, przebić itp.,
 • uszkodzone instalacje wodno-kanalizacyjne.
Zużycie materiałów

Zużycie materiałów murowych może się wiązać z uszkodzeniem poszczególnych elementów budynku w przypadku zmęczenia spowodowanego długotrwałą pracą.

Oddziaływanie środowiska

Do oddziaływań środowiska zewnętrznego zaliczyć można: różnice temperatur, zawilgocenie, nierównomierne osiadanie gruntów, oddziaływanie czynników biologicznych, takich jak grzyby, bakterie.

Skutki

Występowanie powyższych czynników prowadzi do następujących skutków:

 • erozja materiałów murowych (niszczenie struktury materiałów murowych np. wietrzenie zaprawy, cegły itp.),
 • korozja materiałów murowych (utlenianie, zamarzanie wody w porach),
 • zarysowania, pęknięcia, a także zniszczenia.

Zobacz też

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

konstrukcje murowe
Udostępnij:
Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022