Wymagania konstrukcyjne do ścian i murów - warunki wiązania
cegła ceramiczna, Wymagania konstrukcyjne ścian i murów

Wymagania konstrukcyjne ścian i murów

Podczas wykonywania konstrukcji murowych należy stosować materiały spełniające wymagania konstrukcyjne ścian i murów. W tym celu należy dobrać elementy murowe w zależności od rodzaju muru oraz sposobu ich ułożenia.

Warunki wiązania elementów murowych

Elementy murowe należy wiązać w taki sposób, aby mur pracował, jak jeden element konstrukcyjny. W tym celu należy spełnić następujące wymagania:

  • dla elementów murowych o wysokości nie większej niż 250 mm, elementy murowe powinny na siebie zachodzić na długość nie mniejszą niż **0,4 wysokości elementu bądź 40 mm,
  • dla elementów murowych o wysokości większej niż 250 mm, elementy murowe powinny na siebie zachodzić na długość nie mniejszą niż *0,2 wysokości elementu bądź 100 mm.
Najmniejsze odległość pomiędzy pionowymi spoinami w murze: * 0,2h w przypadku gdy h>250 mm, ** 0,4h w przypadku gdy h ≤ 250 mm.

Przewiązanie elementów murowych w narożach lub w połączeniach przyległych ścian powinno być nie mniejsze niż połowa najmniejszego poziomego wymiaru elementu murowego. W przypadkach, gdy powyższe wymagania dotyczące właściwego przewiązania nie są spełnione, należy stosować specjalnie przycięte elementy murowe.

Łączenie ścian prostopadłych i ukośnych należy wykonać w sposób zapewniający właściwe przenoszenie obciążeń pionowych i poziomych między sobą. Połączenie można wykonać dzięki właściwemu wiązaniu elementów murowych lub za pomocą metalowych łączników czy zbrojenia. Ważne jest, aby łączniki lub zbrojenie przechodziły w każdą ze ścian.

Grubość spoin poziomych, pionowych stosując zaprawy zwykłe i lekkie powinna wynosić nie mniej niż 8 i nie więcej niż 15 mm. W przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin ich grubość nie może wynosić mniej niż 0,5 mm i nie więcej niż 3 mm. Zaprawę murarską należy rozkładać równomiernie na całej powierzchni elementów murowych. Spoiny pionowe uznaje się jako wypełnione, jeśli zaprawa stanowi minimum 0,4 wysokości wykonywanej spoiny.

Zobacz też

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Osuszanie budynku

Odgrzybianie ścian

grubości spoinłączenie ścianwiązanie elementów murowychWymagania konstrukcyjne ścian i murów
Udostępnij:
Wymagania konstrukcyjne ścian i murów
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022