Rodzaje wiązań cegieł w murze: krzyżykowe, polskie, pospolite
ściana z cegły pełnej, Rodzaje wiązania cegieł w murze,

Rodzaje wiązania cegieł w murze

Kształt cegieł otwiera szeroki zakres możliwości w budowie murów. Istnieje wiele rodzajów wiązania cegieł, które można stosować w zależności od układu muru: krzyżykowe, pospolite, wielorzędowe, polskie, holenderskie, blokowe, flamandzkie, główkowe, śląskie i wozówkowe. Każdy z tych sposobów wiązania ma swoje cechy i zastosowania.

Wiązanie krzyżykowe (weneckie)

Wiązania krzyżykowe polegają na naprzemiennym ułożeniu warstwy wozówkowej oraz warstwy główkowej, co tworzy kształt przypominający krzyż. Stąd pochodzi nazwa tego sposobu wiązania. W tej metodzie warstwy cegieł przesuwane są o 1/2 cegły względem siebie, tworząc połączenie zarówno spoin poprzecznych, jak i podłużnych. Różne rodzaje wiązań krzyżowych można zobaczyć na załączonym rysunku.

Wiązanie krzyżowe typ 1 i 2.

Wiązanie polskie (gotyckie) / śląskie

Jest sposób układania cegieł, w którym główki cegieł w kolumnie są murowane z zachowaniem przesunięcia. Każda z główek przesuwana jest o połowę swojej szerokości względem cegieł znajdujących się w rzędzie nad i pod nią. Natomiast w przypadku wiązania śląskiego, układ cegieł wygląda podobnie jak w wiązaniu polskim, lecz pomiędzy główkami znajdują się dwie wozówki, tworząc charakterystyczny wzór.

Wiązanie: a) polskie (gotyckie), b) śląskie

Wiązanie pospolite (kowadełkowe)

W przypadku wiązania pospolitego dla murów o grubości 1/2 cegły, wszystkie cegły ułożone są wozówkowo, a spoiny poprzeczne przesunięto o 1/2 lub 1/4 cegły. Dla grubszych ścian cegły układa się w warstwy wozówkowe i główkowe, a spoiny poprzeczne/podłużne przesuwa się o 1/4 cegły. Ze względu na grubość ściany występują różne przesunięcia spoin podłużnych:

  • dla murów grubości 1/2 cegły spoiny poprzeczne można przesunąć o 1/2 czy też 1/4 cegły,
  • w murach o większej grubości spoiny podłużne należy przesunąć względem siebie o 1/4 cegły.
Rodzaje wiązania cegieł w murze
Wiązanie pospolite – mur grubości 1/2 cegły.

Wiązanie wielorzędowe (amerykańskie)

Składa się z układanych naprzemiennie pięciu warstw wozówkowych i jednej główkowej. Oznacza to, że pionowe spoiny podłużne pięciu kolejnych warstw ułożonych wozówkowo przykrywane są warstwą ułożoną główkowo.

Rodzaje wiązania cegieł w murze
Wiązanie wielorzędowe (amerykańskie)

Wiązanie główkowe i blokowe

W przypadku wiązania główkowego całą powierzchnię muru układa się główkami cegieł, dzięki czemu elewacja wygląda na wykonaną z drobnych elementów/kwadratów. W wiązaniu blokowym prawie cała powierzchnia murowana jest wykonana stroną wozówkową, główka natomiast pojawia się co 4 cegły.

Rodzaje wiązania cegieł w murze
Wiązanie: a) główkowe, b) blokowe.

Wiązania wozówkowe

Wiązania wozówkowe należą do najbardziej popularnej metody układania cegieł w murze. Wszystkie warstwy składają się wyłącznie z wozówek. Ze względu na rozkład cegieł można wyróżnić wiązanie wozówkowe z przesunięciem o 1/3, 1/2 i 1/4 cegły.

Rodzaje wiązania cegieł w murze
Wiązania wozówkowe: a) z przesunięciem o 1/3 cegły, b) z przesunięciem o 1/4 cegły (wiązanie ukośne), z przesunięciem o 1/2 cegły.

Wiązanie flamandzkie i holenderskie

W przypadku wiązania flamandzkiego cegły układa się naprzemiennie stroną wozówkową i główkami. W kolejnych warstwach wozówka jest nad główką, a główka na wozówką. Wiązanie holenderskie polega na układaniu naprzemiennym cegieł wozówką i główką, natomiast w kolejnej warstwie układa się wyłącznie główki.

Wiązanie: a) flamandzkie, b) holenderskie.

Zobacz też

Wymagania konstrukcyjne ścian i murów

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

cegłasposoby wiązania cegiełwiązania cegiełwiązanie blokowewiązanie główkowewiązanie krzyżykowewiązanie polskie (gotyckie)wiązanie pospolite (kowadełkowe)wiązanie śląskiewiązanie wielorzędowe (amerykańskie)wiązanie wozówkowe
Udostępnij:
Rodzaje wiązania cegieł w murze
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
1
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022