Klasyfikacja Elementów Murowych: Rodzaje, Grupy i Kategorie
Klasyfikacja elementów murowych

Klasyfikacja elementów murowych – rodzaje, grupy, klasy

Zgodnie z obowiązującymi normami klasyfikacja elementów murowych odbywa się ze względu na: rodzaj materiału, parametry geometryczne (podział na grupy) oraz kategorie.

Klasyfikacja elementów murowych

Rodzaje elementów murowych

Ze względu na rodzaj materiału wyróżnia się następujące rodzaje elementów murowych:

 • ceramiczne,
 • z betonu kruszywowego (żwirowego i kruszyw lekkich),
 • z autoklawizowanego betonu komórkowego,
 • silikatowe,
 • z kamienia sztucznego,
 • z kamienia naturalnego.

Grupy elementów murowych

Pod względem parametrów geometrycznych wyróżnia się 4 grupy elementów murowych: grupę 1, grupę 2, grupę 3 oraz grupę 4. Parametry geometryczne klasyfikujące elementy murowe do danej grupy to:

 • objętość wszystkich otworów w elemencie murowym (wyrażona w % objętości brutto),
 • objętość jednego otworu w elemencie murowym (wyrażona w % objętości brutto),
 • grubość ścianki wewnętrznej i zewnętrznej (wyrażona w mm),
 • grubość zastępcza ścianek.

Tabela 1. Geometryczne wymagania klasyfikujące grupę elementów murowych

a) Grubość zastępcza jest sumą grubości ścianek wewnętrznych i zewnętrznych, mierzonych poziomo we właściwym kierunku.
b) W przypadku otworów stożkowych lub komorowych przyjmuje się średnią grubość ścianek wewnętrznych i zewnętrznych.

Kategorie elementów murowych

Kategorie elementów murowych odnoszą się do określenia wytrzymałości na ściskanie. Zgodnie z normą (PN-EN 771-6) wyróżnia się dwie kategorie elementów murowych I, a także II. Elementy murowe I kategorii to elementy, których prawdopodobieństwo wystąpienia mniejszej wytrzymałości na ściskanie od deklarowanej jest nie większe niż 5%. W przypadku, gdy elementy nie spełniają wymogu stawianego dla elementów kategorii I klasyfikuje się jako elementy murowe kategorii II.


Zobacz też:

Silikaty – charakterystyka, wady i zalety

Pustak z wełną mineralną – dane techniczne

Zaprawa murarska ciepłochronna

Beton komórkowy – charakterystyka i zastosowanie

Błędy podczas murowania ścian

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Błędy podczas murowania ścianKlasyfikacja elementów murowychmuryWymagania konstrukcyjne ścian i murówWytrzymałość muru na ściskanie
Udostępnij:
Klasyfikacja elementów murowych – rodzaje, grupy, klasy
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022