Badania wytrzymałości betonu na ściskanie i ich wpływ
Wytrzymałość betonu na ściskanie

Wytrzymałość betonu na ściskanie

Wytrzymałość betonu na ściskanie to podstawowa własność mechaniczna, na podstawie której określa się zarówno jakość betonu, jak i również jego przydatność do stosowania w konstrukcjach budowlanych. Aby sprawdzić wytrzymałość betonu na ściskanie należy wykonać próbki, które po 28 dniach od chwili ich wykonania bada się w specjalnych maszynach wytrzymałościowych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Eurokodzie 2 minimalną charakterystyczną wytrzymałość betonu na ściskanie określa się na podstawie próbek o kształcie walcowym o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm. Norma dopuszcza również próbki sześcienne o boku 150 mm.

Wytrzymałość betonu na ściskanie
Próbki do badań wytrzymałości betonu na ściskanie.

Wyniki badań stanowią podstawę do oceny jakości, jak i również klasyfikacji badanego betonu. Zgodnie z normą klasy betonu odnoszą się do charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie określanej na próbach walcowych (fck) bądź próbach kostkowych (fck,cube). Wytrzymałość charakterystyczna to taka, w której wyłącznie 5% badanych próbek z danej partii może mieć wytrzymałość niższą od wytrzymałości charakterystycznej. Na podstawie charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie wyznacza się obliczeniową wytrzymałość betonu na ściskanie (fcd).

Co wpływa na wytrzymałość betonu na ściskanie?

Wytrzymałość betonu na ściskanie zależy od następujących czynników:

  • uziarnienia oraz ilości i jakości kruszywa,
  • ilości oraz jakości cementu,
  • zawartości wody,
  • technologii produkcji mieszanki betonowej,
  • warunków dojrzewania betonu,
  • wieku betonu.

Największy wpływ na wytrzymałość betonu ma wilgotność środowiska, w którym beton dojrzewa. W przypadku środowiska wilgotnego wytrzymałość betonu zwiększa się stopniowo wraz z upływem czasu. Wytrzymałość betonu może być większa nawet o 100% w stosunku do wytrzymałości po 28 dniach. W przypadku środowiska suchego wytrzymałość betonu może się zwiększyć o około 40% w stosunku do wytrzymałości po 28 dniach, po czym pozostaje praktycznie bez żadnych zmian.


Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
[2] Knauff, “Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
[3] Praca zbiorowa “Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężanych według Eurokodu 2” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2006.


Zobacz też:

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Pielęgnacja betonu

Odchyłki otulenia prętów zbrojeniowych

Skurcz betonu

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Obraz pawelwrochna z Pixabay

konstrukcje betonoweWytrzymałość betonu na ściskanie
Udostępnij:
Wytrzymałość betonu na ściskanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022