Dostawa mieszanki betonowej - WZ betonu
Dostawa mieszanki betonowej

Dostawa mieszanki betonowej – WZ betonu

Dostawa mieszanki betonowej stanowi integralną część procesu technologicznego podczas wykonywania konstrukcji betonowych. Precyzyjne określenie szczegółów zamówienia, a także weryfikacja dokumentu WZ przekazanego przez producenta mieszanki betonowej należy do podstawowych zadań jakie należy wykonać podczas każdego betonowania. Na co należy zwrócić uwagę zamawiając mieszankę betonową oraz na co zwrócić uwagę sprawdzając dokument WZ betonu? O tym wszystkim w dalszej części artykułu.

Dostawa mieszanki betonowej

Zamawiając mieszankę betonową do zadań Wykonawcy należy:

 • określenie daty i godziny betonowania,
 • wskazanie ilości zamawianej mieszanki betonowej,
 • kod recepty na węźle w przypadku betonu recepturowego,
 • określenie sposobu dostawy i układania (np. pompa) mieszanki betonowej,
 • wskazanie osoby do kontaktu.

Ponadto w przypadku wyjątkowych okoliczności należy poinformować o ograniczeniach wynikających z charakteru budowy bądź dotyczących pojazdów transportujących mieszankę np. maksymalna wysokość pojazdu lub maksymalna masa brutto.

Dokument WZ betonu

Każda dostawa mieszanki betonowej powinna zawierać dowód dostawy tzn. dokument WZ betonu zawierający następujące informacje:

 • nazwę wytwórni,
 • numer seryjny atestu/recepty,
 • datę i godzinę załadunku na węźle,
 • datę i godzinę dostawy,
 • nr numer rejestracyjny pojazdu lub nazwisko i imię kierowcy,
 • nabywca mieszanki,
 • czas: początek produkcji, przyjazd, początek rozładunku, koniec rozładunku, postój, powrót,
 • ilość dostarczonej mieszanki betonowej w m3,
 • klasę wytrzymałości,
 • rodzaj i klasę wytrzymałości cementu,
 • deklarację zgodności,
 • szczegóły dotyczące specyfikacji np. numer zamówienia, przepisu itp.,
 • nazwę lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli wymagane),
 • godzina rozpoczęcia załadunku oraz godzina zakończenia rozładunku,
 • podpis dostawcy i przyjmującego.

Ponadto w zależności od rodzaju betonu tj. projektowanego, recepturowego, dokument WZ powinien zawierać dodatkowe informacje:

 • w przypadku betonów projektowanych:
  • klasę zawartości chlorków,
  • klasę konsystencji,
  • rodzaj i klasę wytrzymałości cementu,
  • dodatkowe właściwości specjalne (w przypadku gdy są wymagane),
  • maksymalny, nominalny górny wymiar kruszywa,
  • w przypadku betonu lekkiego bądź ciężkiego określa się dodatkowo klasę gęstości lub jej złożoną wartość.
 • w przypadku betonów recepturowanych:
  • szczegóły dotyczące składu takie jak: zawartość cementu, rodzaj użytych domieszek itp.,
  • wskaźnik w/c bądź klasę konsystencji,
  • maksymalny, nominalny górny wymiar ziarna kruszywa.
 • w przypadku normowanego betonu recepturowanego:
  • powołanie się ma odpowiednią normą oraz oznaczenie mieszanki zgodnie z normą.

W sytuacji dodatkowych wymagań na życzenie Wykonawcy dokument WZ może zawierać dodatkowe informacje umożliwiające właściwe układanie bądź pielęgnację w początkowej fazie dojrzewania betonu. Mowa tu o:

 • rodzaj kruszywa,
 • typ domieszek,
 • rodzaj oraz przybliżona zawartość dodatków (jeśli zastosowano),
 • wyniki istotnych wcześniejszych badań betonu,
 • rozwój wytrzymałości,
 • złożony wskaźnik w/c,
 • pochodzenie składników mieszanki betonowej,
 • informacje ostrzegawcze np. zagrożenia zdrowia powstałe w wyniku kontaktu z mieszanką.

Literatura:

[1] Z. Orłowski, “Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.


Ciekawostki przedsiębiorców:

Jeżeli prowadzisz betoniarnię lub świadczysz usługi dostawy betonu, napewno przydałby Ci się serwis dla Twojej floty samochodów ciężarowych. Taki serwis samochodów ciężarowych robiony we właściwym czasie, napewno odbije się pozytywnie na, czasie dostawy i jakości usług.

Zobacz inne wpisy:

Jak oszacować ilość drutu wiązałkowego?

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Dostawa mieszanki betonowejkonstrukcje betonowe
Udostępnij:
Dostawa mieszanki betonowej – WZ betonu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022