Grubość i głębokość oparcia płyt żelbetowych
Grubość i głębokość oparcia płyt

Grubość i głębokość oparcia płyt żelbetowych

Ze względu na technologię wykonania płyty żelbetowe dzielą się na prefabrykowane oraz monolityczne. Podczas projektowania tego typu elementów należy określić m.in. grubość i głębokość oparcia płyt. W niniejszym artykule poruszymy kwestie związane z wymaganiami stawianymi podczas określania grubości, a także głębokości oparcia płyt.

Grubość i głębokość oparcia płyt – zasady konstruowania

  • Wymagania grubości płyt

Grubość płyty zależy od rozpiętości, obciążenia oddziałującego na płytę, schematu statycznego, stopnia zbrojenia, a także klasy stali i betonu. Zalecane minimalne grubości płyty w zależności od ich przeznaczenia zamieszczono w poniższej tabeli:

Przeznaczenie
 płyty

Płyty
 prefabrykowane

Płyty monolityczne (betonowane
 na miejscu budowy)

Płyty pod przejazdami

100 mm

120 mm

Inne płyty np. płyty stropowe 

40 mm

60 mm

Płyty wymagające zbrojenia na przebicie

200 mm

Poza wymaganiami zawartymi w tabeli powinno się spełnić następujące warunki:

  • W przypadku płyt jednokierunkowo zbrojonych swobodnie podpartych:
\[
\frac {l_{eff}}{d} ≤ 40
\]
  • Dla płyt ciągłych i zamocowanych zbrojonych jednokierunkowo, a także dwukierunkowo:
\[
\frac {l_{eff}}{d} ≤ 50
\]

UWAGA: grubość płyt należy dobierać w sposób zapewniający spełnienie wymagań stanów granicznych nośności (SGN) i użytkowalności (SGU). Ponadto grubość płyty powinna zapewniać odpowiednią grubość otulenia prętów zbrojeniowych oraz spełniać przepisy przeciwpożarowe.

  • Głębokość oparcia płyt

Płyta powinna być oparta na podporze w taki sposób, aby zapewnić możliwość prawidłowego zakotwienia prętów zbrojeniowych. Ponadto głębokość oparcia płyty nie powinna być mniejsza niż:

  • 80 mm w przypadku oparcia płyt na murze lub ścianie z betonu lekkiego bądź zwykłego klasy C12/15,
  • 60 mm dla płyt opartych na ścianie z betonu zwykłego o klasie nie większej niż C12/15,
  • 40 mm w przypadku płyt opartych na konstrukcji stalowej.

UWAGA: W przypadku płyt posiadających zbrojenie górne przewidziane do zabetonowania razem z wieńcem żelbetowym, dopuszcza się zmniejszenie głębokości oparcia płyt o 20 mm. Oparcie płyt w takiej sytuacji nie może być jednak mniejsze niż 40 mm.


Literatura:

[1] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] Knauff, “Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.


Zobacz też:

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Grubość i głębokość oparcia płytkonstrukcje betonowe
Udostępnij:
Grubość i głębokość oparcia płyt żelbetowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022