Otulina w zbrojeniu betonu: znaczenie i odchyłki
Odchyłki otulenia

Odchyłki otulenia prętów zbrojeniowych

Otulina to najmniejsza odległość pomiędzy powierzchnią betonu a powierzchnią zbrojenia. Prawidłowo wykonana otulina zapewnia właściwą współpracę zbrojenia z betonem, jak i stanowi barierę zabezpieczającą zbrojenie przed korozją oraz ogniem. Nominalna grubość otulenia prętów zbrojeniowych to suma otulenia minimalnego (Cmin) oraz odchyłki od otulenia (∆Cdev) powstałe w wyniku np. niedokładnego wykonania zbrojenia.

Odchyłki otulenia prętów zbrojeniowych

Zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1 wartość odchyłek, jaką należy przyjmować podczas obliczeń otulenia nominalnego, wynosi 10 mm. Wartość ta w zależności od dokładności pomiarów bądź miejsca wbudowania podlega zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Zmniejszenie odchyłek

Zmniejszenie odchyłek możliwe jest w sytuacji, gdy:

  • stosuje się system zapewnienia jakości wykonywania elementów, polegający na pomiarach otulenia zbrojenia. Wówczas wartość ∆Cdev można zmniejszyć do poziomu:
\[
5 mm ≤ ∆C_{dev} ≤ 10 mm
\]
  • do wykonania pomiarów stosowane jest bardzo dokładne urządzenie pomiarowe nieklasyfikujące elementów niespełniających wymagań otulenia (np. podczas produkcji prefabrykatów). W takim przypadku wartość ∆Cdev można zmniejszczyć do poziomu:
\[
0 mm ≤ ∆C_{dev} ≤ 10 mm
\]

Zwiększenie odchyłek

Zwiększenie odchyłek następuje zwykle w przypadku, gdy mieszankę betonową układa się na użebrowanej lub nierównej powierzchni. W takiej sytuacji przyjmuje się znacznie większe odchyłki. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku układania mieszanki betonowej bezpośrednio na podłożu gruntowym, grubość otulenia prętów zbrojeniowych powinna wynosić nie mniej niż 75 mm oraz 40 mm w przypadku układania mieszanki betonowej na wcześniej przygotowanym podłożu (np. warstwie z betonu podkładowego).


Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] Knauff, “Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Zobacz też

Skurcz betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Rodzaje cementów

Odchyłki otulenia
Udostępnij:
Odchyłki otulenia prętów zbrojeniowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022