Materiały do spawania - poznaj dodatki: spoiwa, gazy, topiki
materiały do spawania

Materiały dodatkowe do spawania

Materiały dodatkowe do spawania są to wszystkie materiały, jakie stosuje się w procesie spawalniczym. Swoje zastosowanie znajdują również podczas: napawania, lutowania, cięcia termicznego, natryskiwania.

Rodzaje materiałów dodatkowych

Do materiałów dodatkowych można zaliczyć spoiwa, gazy, topniki, a także inne materiały stosowane w procesie spawalniczym, takie jak: podkładki formujące, pierścienie ceramiczne, itp.

Materiały do spawania – spoiwa

Spoiwa są materiałem stosowanym praktycznie we wszystkich metodach spawania. Ich zadaniem jest wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami, które mają zostać połączone. Dobierając spoiwo należy zwrócić uwagę na rodzaj spawanego materiału, wymagania normowe i projektowe, a także na pozycję spawania, rodzaj gazu osłonowego oraz obróbkę cieplną stosowaną w procesie spawalniczym. Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje spoiw spawalniczych, są to: elektrody, druty oraz pręty. Spoiwa są materiałami, które podczas spawania ulegają topnieniu, a po krzepnięciu tworzą spoinę. Materiał powstały ze stopienia spoiwa (materiał natopiony) na powierzchnię metalu nosi nazwę stopiwa.

Materiały do spawania – gazy

Gazy techniczne można podzielić na dwie grupy:

  • osłonowe gazy (ochronne) – głównym zadaniem gazów osłonowych jest ochrona obszaru spawania przed dostępem powietrza mogącego mieć wpływ na jakość spoin, a także na proces spawania. Jako gazy osłonowe można stosować: dwutlenek węgla, tlen, argon, azot, hel oraz wodór. Stosowanie gazów osłonowych w procesach spawalniczych pozwala np. na zwiększenie wydajności spawania, zmniejszenia ilości odprysków, poprawę jakości spoin.
  • gazy palne oraz podtrzymujące palenie stanowią zasilanie odpowiednich palników, w których pod wpływem spalania się tworzą płomień. Swoje zastosowanie znajdują podczas takich prac, jak cięcie, spawanie. Gazy palne to np. acetylen i propan.

Materiały do spawania – topniki spawalnicze

Topnik spawalniczy jest to proszek niemetaliczny o składnikach mineralnych przeważnie o wielkości ziaren od 0,3 do 2,5 mm. Topniki ulegają stopieniu podczas spawania stanowiąc ochronę jeziorka spawalniczego przed dostępem powietrza. Podstawowym zadaniem topników jest zapewnienie właściwego kształtowania się powierzchni spoin, bez pęknięć i pęcherzy, łatwe usuwanie żużla z powierzchni spoiny, zapewnienie nieprzerwanego jarzenia się łuku spoin, a także minimalne wydzielanie się gazów przy spawaniu.

Zobacz też:

Dokumentacja technologiczna spawania

Badania połączeń spawanych

BHP przy pracach spawalniczych

gazymateriały dodatkowe do spawaniaspawaniespoiwa
Udostępnij:
Materiały dodatkowe do spawania
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022