Spoiny czołowe obliczenia według Eurokodu.
Spoiny czołowe

Spoiny czołowe

Spoiny czołowe powstają w wyniku połączenia dwóch elementów. Ze względu na rodzaj przetopu wyróżnia się dwa rodzaje spoin czołowych: spoiny czołowe z pełnym i niepełnym przetopem. Spoiny z pełnym przetopem obejmują całą grubość elementu, natomiast z niepełnym przetopem wyłącznie część elementu.

Rodzaje połączeń spawanych - spoiny czołowe
Przykłady spoin czołowych i ich oznaczenia.

Spoiny czołowe – wymiary obliczeniowe

Wymiary obliczeniowe spoin czołowych przyjmuje się według poniższych założeń:

Grubość spoiny „a” – równa grubości cieńszej z łączonych części:

\[
a = min \, t
\]

gdzie:

  • min t – minimalna grubość łączonych elementów.

Pole przekroju spoiny obliczamy jako iloczyn grubości i długości spoiny:

\[
A_{sp}=a \cdot l
\]

gdzie:

  • l – długość spoiny (jako wymiar obliczeniowy przyjmuje się, że długość spoiny powinna odpowiadać szerokości węższego z łączonych elementów).

Naprężenia w spoinach

Naprężenia w spoinie rozciąganej siłą F można wyznaczyć według następującego wzoru:

\[
\sigma_\perp=\sigma_{sp}= \frac{F}{A_{sp}}
\]

Jeśli zastosujemy spoiny czołowe do połączenia przekroju zginanego momentem M oraz ścinanego siłą poprzeczną Q to naprężenia w spoinach należy wyznaczyć zgodnie z poniższymi wzorami:

\[
\sigma_ \perp=\sigma_{sp}= \frac{M}{I}\cdot z_1
\] \[
\tau_\parallel=\tau_{sp}=\frac{Q \overline S }{I \cdot t_1}
\]

gdzie:

  • z1 – odległość pionowa od osi obojętnej,
  • t1 – grubość ścianki.

Obliczając nośność spoiny czołowej z pełnym przetopem przyjmuje się nośność równą nośności obliczeniowej słabszej z łączonych części pod warunkiem, że spoina będzie wykonana z odpowiedniego materiału tzn. o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rodzimego. Z uwagi na sprawdzenie nośności połączeń podczas wymiarowania elementów, zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8 nie wymaga osobnego sprawdzenia wytrzymałościowego spoin czołowych o pełnym przetopie. Dla spoin czołowych z niepełnym przetopem nośność oblicza się jak w przypadku spoin pachwinowych.


Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-3:2008, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno,
[2] PN-EN 1993-1-8 +Ap1+AC:2006, Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-8: Projektowanie węzłów
,
[3] Praca zbiorowa pod kierunkiem Lecha Lichołai, “Budownictwo ogólne tom 3 – elementy budynków podstawy projektowania” Warszawa, Arkady, 2008.


Zobacz też:

Dokumentacja technologiczna spawania

Badania połączeń spawanych

BHP przy pracach spawalniczych

spawaniespoiny czołowe
Udostępnij:
Spoiny czołowe
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
0
so-so
1
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022