Badania połączeń spawanych - metody nieniszczące i niszczące
Badania połączeń spawanych

Badania połączeń spawanych

Badania połączeń spawanych nieniszczące

Badania nieniszczące połączeń spawanych NDT (ang. Non-destructive testing ) – do badań nieniszczących złączy spawanych zaliczamy następujące badania:

Wybierając metodę badań nieniszczących należy uwzględnić przede wszystkim:

 • Metodę spawania,
 • Rodzaj spawanego złącza, grubość materiału, a także jego wymiary,
 • Poziom wymaganej jakości,
 • Kształt spawanego elementu, jak i również dostępność do spawanego złącza,
 • Stan powierzchni elementu,
 • Materiały, a także ich obróbka,
 • Ewentualne rodzaje niezgodności spawalniczych, jak również ich usytuowanie.

Badania nieniszczące znajdują swoje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Metody badań nieniszczących pozwalają na wykrywanie niezgodności, takich jak: pęknięcia otwarte, jak i te wewnątrz elementów, nieprawidłowości montażowe, pęknięcia, rozwarstwienia, przyklejenia, a także wszelkiego rodzaju pęcherze oraz wtrącenia, takie jak żużle. Wybór właściwej metody badań zależy przede wszystkim od rodzaju badanego elementu, przeznaczenia oraz jego budowy.

Badania połączeń spawanych niszczące

Są to badania, w wyniku których badane próbki elementów ulegają zniszczeniu. Badania niszczące pozwalają przede wszystkim na określenie zachowania się materiałów pod wpływem działającego obciążenia.

Badania niszczące DT (ang. Destructive testing) – do badań niszczących złączy spawanych zaliczamy badania:

 • Mechaniczne:
  • Rozciągania,
  • Zginania,
  • Udarności,
  • Twardości,
  • Technologiczne.
 • Metalograficzne:
  • Makroskopowe,
  • Mikroskopowe.

Badania połączeń spawanych niszczące stosowane są w celu:

 • Oceny połączeń spawanych,
 • Skontrolowania poprawności spawania,
 • Sprawdzenia technologii spawania,
 • Sprawdzenia kwalifikacji spawaczy.

Zobacz też:

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Dziennik spawania

badania nieniszczącebadania niszczącebadania spoinspawanie
Udostępnij:
Badania połączeń spawanych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022