Dokumentacja technologiczna spawania: WPS i WPQR
spawacz, spawanie konstrukcji stalowych, spawanie belki, łuk elektryczny, spawanie na hali produkcyjnej, Dokumentacja technologiczna spawania

Dokumentacja technologiczna spawania

Dokumentacja technologiczna spawania jest niezbędnym dokumentem, jaki należy przygotować przed przystąpieniem do prac spawalniczych. Powinna zostać sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę z zakresu spawalnictwa, taką jak inżynier lub technolog spawalnik.

Dokumentacja technologiczna spawania powinna zawierać następujące dokumenty:

 • Instrukcję Technologiczną Spawania (Welding Procedure Specification) – WPS,
 • Protokół Kwalifikacji Procedury Spawania (Welding Procedure Qualification Record) – WPQR z zatwierdzoną Instrukcją Technologiczną Spawania WPS,
 • Protokoły badań złączy spawanych,
 • Dziennik spawania.

Instrukcja Technologiczna Spawania WPS

WPS (Welding Procedure Specification) – Instrukcja Technologiczna Spawania, określa wszystkie informacje dotyczące prowadzenia prac spawalniczych. Jest to dokument przedstawiający sposób wykonania danej spoiny z uwzględnieniem parametrów spawania, a także informacji dla spawacza. Instrukcje Technologiczne Spawania pozwalają na osiągnięcie wyższej jakości spoin. Instrukcje WPS należy zawsze opracowywać z osobna dla każdego materiału, stopu oraz typu spawania.

Instrukcja Technologiczna Spawania (WPS) powinna zawierać następujące informacje:

 • Dane identyfikujące:
  • wykonawcę,
  • WPS.
 • Informacje dotyczące materiałów:
  • rodzaj spawanego materiału,
  • wymiary materiału określając zakres grubości.
 • Informacje dotyczące technologii spawania:
  • oznaczenie cyfrowe procesu spawania,
  • rysunek schematyczny spawanego złącza z uwzględnieniem kolejności układania ściegów,
  • pozycję spawania,
  • sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie, odtłuszczenie, szczepienie itp.),
  • parametry podczas spawania (prąd spawania, przepływ gazu, itp.),
  • sposoby obróbki cieplnej przed i po spawaniu wraz z charakterystyką,
  • informacje dotyczące temperatury otoczenia na warsztacie i montażu,
  • informacje dotyczące spoiwa (rodzaj, wytwórca, itp.),
 • Pozostałe wymagania szczegółowe związane ze sposobem spawania.

Protokół WPQR

Kwalifikacja Technologii Spawania polega na sprawdzeniu czy producent spełnia odpowiednie wymagania do wykonania prac spawalniczych zgodnie z dostępną Instrukcją Technologiczną Spawania WPS. Kwalifikacja Technologii Spawania pozwala również na określenie czy wykonane złącza próbne na podstawie sporządzonych instrukcji spełniają wymagania jakościowe. Przed przystąpieniem do procedury kwalifikowania WPQR producent powinien sporządzić wstępną instrukcję spawania pWPS, która stosowana jest do wykonania próbek złączy spawanych.

Zobacz też:

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

BHP przy pracach spawalniczych

badania spoindokumentacja technologiczna spawaniadziennik spawaniapWPSspawanieWPQRWPS
Udostępnij:
Dokumentacja technologiczna spawania
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022