Połączenia spajane prętów zbrojeniowych
Połączenia spajane prętów zbrojeniowych

Połączenia spajane prętów zbrojeniowych

Połączenia spajane prętów zbrojeniowych polega na łączeniu ze sobą zbrojenia za pomocą spawania lub zgrzewania. Podczas tego procesu dochodzi do przetopu przyległej strefy łączonych prętów tworząc połączenie zbliżone swoimi właściwościami do rodzimego materiału. Jakie są rodzaje połączeń spajanych oraz na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania takich połączeń? W dalszej części artykułu omówimy poruszone kwestie.

Połączenia spajane prętów zbrojeniowych i ich rodzaje

Prawidłowa współpraca połączenia spajanych prętów zbrojeniowych możliwa jest wyłącznie w przypadku dokładnego wykonania. Wobec tego osoba wykonująca takie połączenie powinna posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie spawania dbając o dokładność podczas wykonywania połączeń. Połączenia prętów umożliwia przenoszenie obciążeń z jednego pręta na drugi za pomocą sił międzyatomowych. W przypadku połączeń zgrzewanych istotne jest aby łączone pręty były wykonane ze stali tego samego gatunku. Łącząc pręty zbrojeniowe o różnej średnicy należy zwrócić uwagę na to aby:

  • stosunek pręta zbrojeniowego o mniejszej średnicy do większej nie był większy niż 0,85,
  • siła rozciągająca prętów była przekazywana osiowo.

Rodzaje połączeń spajanych

Rodzaje połączeń spajanych oraz sposoby ich wykonania zawarto w normie [2] zgodnie w której wyróżniono następujące rodzaje połączeń nakładkowych:

Połączenia spajane prętów zbrojeniowych
Rys.1 Doczołowe zgrzewanie iskrowe prętów zbrojeniowych [2].
Połączenia spajane prętów zbrojeniowych
Rys.2 Połączenia nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym [2].
Połączenia spajane prętów zbrojeniowych
Rys.3 Połączenia nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym [2].
Rys.4 Połączenia zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym [2].
Rys.5 Połączenia jednostronne zakładkowe przerywane wykonane łukiem elektrycznym [2].
Rys.6 Półautomatyczne spajanie łączników sworzniowych [2].
Rys.7 Spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali walcowej dwiema spoinami bocznymi [2].

Wartości w nawiasach zawarte w na powyższych rysunkach odnoszą się do stali gładkiej. W sytuacji gdy nie wykonuje się obliczeń, zaleca się przyjęcie spoiny pachwinowej o grubości nie mniejszej niż 0,3ϕ.

Zakres stosowania

Spajanie prętów zbrojeniowych dopuszcza się w przypadku następujących klas, gatunków oraz średnic prętów:

Klasa i gatunek staliŚrednica pręta [mm]
A-0, St0S-b6,0 – 40
A-I, St3s-b5,5 – 40
A-I, St3SX-b5,5 – 12
A-I, St3SY-b5,5 – 20
A-I, M8G2-b6,0 – 32
A-II, 20G2Y-b6,0 – 28
A-III, RB400W6,0 – 32
A-IIIN, 20G2VY-b6,0 – 20
A-IIIN, RB500W6,0 – 40

Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] K. Konieczny, M. Wołyniak – Uciąglanie zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, ITB 2015.
[4] Z. Orłowski, “Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.


Zobacz też:

Wiązki prętów zbrojeniowych

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Budownictwokonstrukcje żelbetowePołączenia spajane prętów zbrojeniowych
Udostępnij:
Połączenia spajane prętów zbrojeniowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022