Metody zagęszczania mieszanki betonowej
Metody zagęszczania mieszanki betonowej

Metody zagęszczania mieszanki betonowej

Wykonanie konstrukcji betonowych wysokiej jakości wiąże się z szeregiem czynności, o które należy zadbać już na etapie ich wykonywania. Zagęszczenie mieszanki betonowej z pewnością należy do tych czynności. Jakie są metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz w jakim celu stosujemy wibrowanie mieszanki betonowej? O tym wszystkim w dalszej części artykułu.

Metody zagęszczania mieszanki betonowej

Najpopularniejszą metodą zagęszczania mieszanki betonowej stosowaną podczas wykonywania konstrukcji betonowych jest wibrowanie. Podczas tego procesu dochodzi do przekazywania drgań wytworzonych przez urządzenie wibrujące do mieszanki betonowej. W zależności od możliwości stosowania oraz sposobu wprowadzenia drgań wibrowanie można podzielić na:

 • wibrowanie bezpośrednie:
  • wewnętrzne (wgłębne) – w trakcie wibrowania wgłębnego dochodzi do bezpośredniego przekazywania drgań wokół buławy wibratora (rys.1a),
  • zewnętrzne nazywane też powierzchniowym (wibrowanie łatami wibrującymi) drgania przekazywane przez urządzenie bezpośrednio na powierzchnię wibrowanego elementu (rys.1b),
 • wibrowanie pośrednie – drgania do mieszanki betonowej przekazywane są poprzez wibrator zamocowany na deskowaniu (rys.1c).
Rys. 1. Metody wibrowania: a) wgłębne (1 – buława wibratora, 2 – mieszanka betonowa, 3 – szalunek) , b) powierzchniowe, c) pośrednie [1]

Jakie są rodzaje wibratorów?

Można wyróżnić następujące rodzaje urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej:

 • Wibratory wgłębne elektryczne lub spalinowe. Jest to najczęściej stosowany zestaw przy pracach o niskim i średnim natężeniu,
 • Wibratory o wysokiej częstotliwości (HF) o dużej wydajności stosowane np. w budownictwie przemysłowym, drogowym, przy produkcji prefabrykatów, itp.,
 • Wibratory szalunkowe – jest to rodzaj wibratorów mocowanych od zewnętrznej strony szalunku z zachowaniem odpowiedniego rozstawu. Wibrowanie tego rodzaju narzędziem polega na wprowadzeniu drgań w całym szalunku.
 • Listwy wibracyjne elektryczne lub spalinowe:
  • listwy dwukierunkowe (rewersyjne) stosowane w przypadku wibrowania posadzek lanych, jak i innych mas półpłynnych,
  • listwa wibracyjna w kształcie litery “L” stosowana np. do zagęszczania mas półsuchych oraz sypkich.

W jakim celu stosujemy zagęszczanie mieszanki betonowej?

Wibrowanie mieszanki betonowej stosujemy w celu:

 • szczelnego wypełnienia formy, szalunku (dzięki temu struktura betonowanych elementów jest jednolita i gładka, bez występowania tzw. “raków”),
 • dokładnego otulenia prętów zbrojeniowych,
 • usunięcia z mieszanki betonowej powietrza (wpływa to na szczelność struktury betonu),
 • osiągnięcia wymaganych parametrów wytrzymałościowych, a także zapewnienia trwałości konstrukcji.

UWAGA: Wibrowania należy stosować wyłącznie w celu zagęszczenia mieszanki betonowej. Wibrowanie w celu przemieszczania mieszanki betonowej na duże odległości jest niedopuszczalne.

Co powoduje zbyt długie zagęszczanie mieszanki betonowej?

Zbyt długie wibrowanie betonu powoduje:

 • segregację składników mieszanki,
 • wypływanie lżejszych materiałów bliżej powierzchni,
 • opadanie żwiru w niższych partiach.

Literatura:

[1] Z. Orłowski, „Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.


Zobacz też

Jak oszacować ilość drutu wiązałkowego?

Dokument WZ betonu

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

Rodzaje cementów

budokonstrukcje żelbetowezagęszczanie betonu
Udostępnij:
Metody zagęszczania mieszanki betonowej
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022